A Litle Love (Fiona Fung) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Tone gốc [F] – Capo 5

 
Great [C] ness as [F] you.
smal [G] lest as [C] me.
you [Am] show me [Dm] what is [G] deep as [C] sea
a [F] little love, [G] little kiss
a [Em] litlle hug, [Am] little gift
[Dm] all of little [F]
something [Dm] .these are our [G] memories.
 
you [C] make me cry
[G] make me smile
[Am] make me feel that [C] love is true
you [F] always stand by [C] my side
i don’t [Dm] want to say [G] goodbye.
you [C] make me cry
[G] make me smile
[Am] make me feel the [C] joy of love
oh [F] kissing you
[G] ……….thank you for [Em] all
the love you [Am] always give to [D] me.
oh [G] I love [C] you
 
[G] Yes I [C] do [G] [Am] [Em] [F] [C] [Dm]
[G] I always [C] do [G] [Am] [Em] [F] [G]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply