A Little Love (Fiona Fung) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Tone gốc [F] – Capo 5

[C] Greatness as [F] you [G] smallest as [C] me
You [Am] show me [Dm] what is [G] deep as [C] sea
A [F] little love [G] little
kiss, a [Em] litlle hug, [Am] little gif
[Dm] All of little something [F] these are our [G] memories
 
Chorus:
You [C] make me cry [G] make me smile
[Am] Make me feel that [C] love is true
You [F] always stand by my [C] side
[Dm] I don’t want to say [G] goodbye
 
You [C] make me cry [G] make me smile
[Am] Make me feel the [C] joy of love
Oh [F] kissing you [G] thank you for [Em] all the love
You [Am] always give to [D] me, oh [G] I love [C] you
 
* Repeat all above
[G] Yes I [C] do [Am] [Em] [C] [F] [G] [Dm] [G]
I always [C] do [Am] [Em] [C] [F] [G]
 
** Repeat chorus
To [G] be with [C] you [Em] [Am] oh [G] I love [C] you

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply