Am I That Easy To Forget (Jim Reeves) – (Hợp Âm) – Bossa Nova

 

Đổi tông

Capo 3 – Tone [G]

They say you found somebody [G] new
But that wont stop my loving [C] you
I just can’t let you walk [G] away
Forget the love I have for [D] you
[G]
 
Yes I could find somebody new
But I don’t want no one but [C] you
How can you leave without [G] regret
[D] Am I that easy to [G] forget
 
Before you leave be sure you [C] find
You want her love much more than [G] mine
Cause I’ll just say we’ve never [C] met
[D] Am I that easy to [G] forget
 
Dạo :
 
[G] Yes I could find somebody new
But I don’t love no one but [C] you
How can you leave without [G] regret
[D] Am I that easy to [G] forget

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply