Án Tử Hình (Lã Phong Lâm) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Tone gốc [B] – Capo 4

 
Ngày [G] qua nằm dưới [D] ca con nhớ nhà mẹ [G] ơi,
đời [Em] con giờ [D] mang “bản án giết [G] người”.
Nhớ xưa đua [Em] đòi thích chơi bời [D]
bắn nhau cướp [Am] giật hút thuốc phiện [D] , bây giờ nằm [D] ca…
“để [Bm] mẹ buồn nơi quê [D] nhà”.
Trại [G] giam bỏ [D] cung siết chặt đời [G] trai, tuổi [Em] xuân…
giờ [D] chôn trong chốn lao [G] tù
Đứa con thơ [Em] dại mới ra đời [Bm] ,
biết em đau [Am] chẳng nói nên [D] lời!
lỗi là tại [C] anh,
“Anh [D] đành chấp nhận vợ [G] ơi”.
ĐK:
Toà [G] tuyên “án tử hình [Em] tôi”
Vợ với con [Am] ơi anh phải đi [C] rồi,
mẹ cha [D] già con xin lậy mà [G] đi
Nghẹn [Em] ngào… lệ [Em] nhoà… nói chẳng nên [D] câu,
tìm [G] đâu một lối đi [C] về….về [Am] nhà… ngày [D] xưa…
“mẹ [G] du con”.
Chiều [G] nay… bước [D] ra… pháp trường còng [G] tay
mẹ [Em] ơi… ! “người [D] ta sắp bắn con [G] rồi…”.
Tiếng súng vang [Em] trời máu tuôn [D] rơi
xác con chôn [Am] vùi dưới nấm [D] mồ
không một người [G] thương…, cũng [D] chẳng…nhang đèn
“mẹ [G] ơi”.
Toà [G] tuyên “án tử hình [Em] tôi”
Vợ với con [Am] ơi anh phải đi [C] rồi,
mẹ cha [D] già con xin lậy mà [G] đi
Nghẹn [Em] ngào… lệ [Em] nhoà… nói chẳng nên [D] câu,
tìm [G] đâu một lối đi [D] về….về [Am] nhà… ngày [D] xưa…
“mẹ du [G] con”.
kết:
Chiều [G] nay… bước [D] ra… pháp trường còng [G] tay
mẹ [Em] ơi… ! “người [D] ta sắp bắn con [G] rồi…”.
Tiếng súng vang [Em] trời máu tuôn [D] rơi
xác con chôn [Am] vùi dưới nấm [D] mồ
không một người [G] thương…, cũng [D] chẳng…nhang đèn
“mẹ [G] ơi”.

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply