Anh Không Muốn Ra Đi (Nguyễn Phi Hùng) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

[C] Em hay trách móc vu vơ
Anh cho em [G] nỗi mong [Am] chờ.
Và rồi chợt [Am] bƣớc đến [Em] khi [G] lẻ loi.
[F] Yêu em nhƣ thế sao
[C] Không nhƣ sóng cuộn trào
[Dm] Bên em hôm nay mà [F] mãi chốn [G] nao.
[C] Sao ta không hiểu cho nhau
Anh yêu em [G] cũng vô [Am] bờ
Đợi chờ là [Am] bỗng thấy [Em] nhƣ [G] lẻ loi.
[F] Bên em anh rất vui
[C] Chia tay thấy ngậm ngùi.
[Dm] Ra đi anh lƣ [F] u
luyến hình bóng em [G] mà thôi.
Dù bàn chân anh [C] bƣớc
Mà hồn sao chẳng [Em] rời
[Em] Đời anh vui nơi [Am] ấy
Sống bên [C] em qua [Em] kiếp người
[C] Hãy tin anh một [F] lần,
Thế gian kia muôn [Em] trùng
Và rồi trong duyên [C] kiếp
Sẽ trọn [Dm] đời ta có [G] đôi.

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply