Big Big World (Fantastic) – (Hợp Âm) – Điệu Valse

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

I’m a [C] big big girl
in a [G] big big world
It’s not a [F] big
big thing if you [C] leave me
but I [C] do do feel that
I [G] do do will miss you [F] much
[C] miss you [G] much…
 
[C] I can see the [G] first leaf falling
[F] It’s all [C] yellow and [G] nice
[Am] It’s so very [G] cold outside
[F] like the way I’m [C] feeling in[G] side
 
I’m a [C] big big girl
in a [G] big big world
It’s not a [F] big big
thing if you [C] leave me
but I [C] do do feel that
I [G] do do will miss you [F] much
[C] miss you [G] much…
 
[C] Outside it’s [G] now raining
[F] and tears are falling [C] from my [G] eyes
[Am] Why did it [G] have to happen?
[F] Why did it all [C] have to [G] end?
 
I’m a [C] big big girl
in a [G] big big world
It’s not a [F] big big
thing if you [C] leave me
but I [C] do do feel that
I [G] do do will miss you [F] much
[C] miss you [G] much…
 
[Dm] I have your [G] arms a[Am]
round me warm [G] like [F] fire
but [Dm] when I open my [G] eyes
You’re [C] gone…
 
I’m a [C] big big girl
in a [G] big big world
It’s not a [F] big big
thing if you [C] leave me
but I [C] do do feel that
I [G] do do will miss you [F] much
[C] miss you [G] much…
 
I’m a [C] big big girl
in a [G] big big world
It’s not a [F] big big
thing if you [C] leave me
but I [C] do do feel that
I [G] do do will miss you [F] much
[C] miss you [G] much

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply