Bờm Ơi (Trí Tùng) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Tone gốc [B] – Capo 4

Intro – [G] -[D] -[Em] -[G] -[C] -[D] -[D]
 
Người [G] ơi, anh [D] hát riêng bài [Em] ca [G]
Tặng [C] em cô [D] gái anh thầm [G] yêu…
Lúc em [C] cười mùa xuân trong anh
Lúc em [D] buồn mùa đông vây [G] quanh
Em có [C] hiểu lòng anh muốn nói… suốt đời [D] yêu em…
 
Rồi [G] mai anh [D] phải đi học [Em] xa [G]
Người [C] ơi, anh [D] chỉ yêu mình [G] em
Lúc một [C] mình nhìn về nơi xa
Ngước lên [D] trời nhìn vì sao [G] đêm
Anh tin [C] rằng ở nơi xa kia…em chờ anh [D] mãi
 
Đk –
[G] Có những lúc nhớ [D] em anh khóc [Em] thầm [G]
Vì [C] có những lúc nhớ [D] em lòng đắng [G] cay [G]
Người [C] ơi em ở nơi [D] xa
Mình [B] anh trong cô [Em] đơn
[C] Lòng ngập thương [D] nhớ…dâng [G] đầy
 
Kết thúc –
Em có [C] hiểu lòng anh muốn [D] nói anh nhớ em [G] nhiều [G]
Em có [C] hiểu lòng anh muốn [D] nói anh nhớ em [G] nhiều.

Leave a Reply