Broken – (Jake Bugg) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Rate this post

(Hợp Âm) – Điệu Ballad

[G] I’ll wait [Em] here for [C] you
For I’m b[D] roken
[G] Down, coming [Em] down this [C] town
For my [D] heart lies
[G] Far and away where they

Video Official

Đổi tông

Capo 1

Intro:

[G] I’ll wait [Em] here for [C] you
For I’m b[D] roken
[G] Down, coming [Em] down this [C] town
For my [D] heart lies

Verse 1:

[G] Far and away where they took you down
[Em] Led them over to your hou[C] se
Where I’m [D] broken
[G] Down by the people if they let you breathe
[Em] Don’t give a damn if you still can’t se[C] e
Still my h[D] eart beats for [G] you

Have be[Em] come all I l[C] ost
And all I [D] hoped for
But [G] I must carry [Em] on
Always [C] one never [D] broken

Verse 2:

[G] Run to the lobby where I saw you try
[Em] Don’t give a damn for your reasons why[C]
Why I’m [D] broken
[C] Down in the valley where the [D] church bells cry
[Em] I’ll lead them over [C] to your [G] eyes
Whoa [Em] [C]
I am o[G] ne [C]
I am o[G] ne
[G] Break, a story [Em] of
Peace and [C] love in a [D] future
[G] Bright sacri[Em] fice came a[C] round
Never [D] broken

Verse 3:

[G] Down by the people if they let you breathe
[Em] Don’t give a damn if you still can’t see
[C] Travelin’ street that I did not know
[D] Wheels locked on to the winter lope
[C] Down in the valley where the [D] church bells cry
[Em] I’ll lead them over [C] to your [G] eyes
Whoa [Em] [C]
I am o[G] ne
Whoa [Em] [C]
I am o[G] ne [C]
I am o[G] ne

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply