Build A Bitch – (Bella Poarch) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Rate this post

(Hợp Âm) – Điệu Ballad

This ain’t [Dm] Build-A-Bitch (A [G] bitch)
You don’t [C] get to pick and [A] choose
Different [Dm] ass and bigger [G] boobs
If my [C] eyes are brown or

Video Official

Đổi tông

Tone [C] – Capo 3

This ain’t [Dm] Build-A-Bitch (A [G] bitch)
You don’t [C] get to pick and [A] choose
Different [Dm] ass and bigger [G] boobs
If my [C] eyes are brown or [A] blue
This ain’t [Dm] Build-A-Bitch (A [G] bitch)
I’m filled with [C] flaws and [A] attitude
So if [Dm] you need
perfect, [G] I’m not built [C] for you (Yeah)

Verse 1:

[Dm] Bob the Builder [G] broke my heart
[C] Told me I need [A] fixing
[Dm] Said that I’m [G] just nuts and bolts
[C] Lotta parts were [A] missing
[Dm] Curvy like a [G] cursive font
[C] Virgin and a vixen [A]
[Dm] That’s the kind of [G] girl he wants
[C] But he forgot

Chorus:

This ain’t [Dm] Build-A-Bitch (A [G] bitch)
You don’t [C] get to pick and [A] choose
Different [Dm] ass and bigger [G] boobs
If my [C] eyes are brown or [A] blue
This ain’t [Dm] Build-A-Bitch (A [G] bitch)
I’m filled with [C] flaws and attitude [A]
So if [Dm] you need perfect, [G] I’m not
built for [C] you (One, two, three, ooh)

Post-Chorus:

[Dm] [G] [C] [A]
[Dm] [G] [C] [A]
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

Verse 2:

Boys are always playing golf
Looking for thеir [A] Barbie
[Dm] They don’t look [G] like Kеn at all
[C] Hardly have a [A] heartbeat
[Dm] Need someone who [G] falls apart
[C] So he can play [A] Prince Charming
[Dm] If that’s the kind [G] of girl he wants
[C] But he forgot

Chorus:

This ain’t [Dm] Build-A-Bitch (A b [G] itch)
You don’t [C] get to pick and [A] choose
Different [Dm] ass and bigger [G] boobs
If my [C] eyes are brown or [A] blue
This ain’t [Dm] Build-A-Bitch (A [G] bitch)
I’m filled with [C] flaws and attitude [A]
So if [Dm] you need perfect, [G] I’m not
built for [C] you (One, two, three, ooh)

Post-Chorus:

[Dm] La-la-la-la-la-la- [G] la-la [C] -la-la-la [A]
[Dm] La-la-la-la-la-l [G] a-la- [C] la-la-la-la [A]
[Dm] La-la-la-la-la-la- [G] la-la [C] -la-la-la [A]
[Dm] La-la-la-la-la-l [G] a-la- [C] la-la-la-la [A]

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply