Call Me Maybe (Carly Rae Jepsen) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

[C] I threw a wish in [G] the well, Don’t ask me, I’ll [Em] never tell
I looked to you as it [D] fell, and now you’re in my [C] way
I trade my soul for a [G] wish, pennies and dimes for a [Em] kiss
I wasn’t looking for [D] this, but now you’re in my [C] way
Your stare was holdin’, [G] Ripped jeans, skin was showin’
[Em] Hot night, wind was blowin’ [D] Where you think you’re going, baby?
Chorus –
[C] Hey, I just [G] met you, and this [Em] is crazy ,
but here’s my [D] number, so call me, [C] maybe?
It’s hard to look [G] right, at you [Em] baby,
but here’s my [D] number, so call me, [C] maybe?
[C] Hey, I just [G] met you, and [Em] this is crazy ,
but here’s my [D] number, so call me, [C] maybe?
It’s hard to look [G] right, at you [Em] baby,
but here’s my [D] number, so call me, [C] maybe?
[C] You took your time with [G] the call, I took no time with [Em] the fall
You gave me nothing at [D] all, but still, you’re in my [C] way
I beg, and borrow and [G] steal Have foresight and it’s [Em] real
I didn’t know I would feel [D] it, but it’s in my [C] way
Your stare was holdin’, [G] Ripped jeans, skin was showin’
[Em] Hot night, wind was blowin’ [D] Where you think you’re going, baby?
[C] Hey, I just [G] met you, and this [Em] is crazy ,
but here’s my [D] number, so call me, [C] maybe?
It’s hard to look [G] right, at you [Em] baby,
but here’s my [D] number, so call me, [C] maybe?
[C] Hey, I just met [G] you, and this is [Em] crazy ,
but here’s my [D] number, so call me, [C] maybe?
It’s hard to look [G] right, at you [Em] baby,
but here’s my [D] number, so call me, [C] maybe?
[G] my life I missed you so bad
[Em] I missed you so bad I [D] missed you so, so bad
[G] my life I missed you so bad
[Em] I missed you so bad I [D] missed you so, so bad

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply