Cảm Ơn Tổn Thương – (Phạm Nguyên Ngọc) – (Điệu Ballad)

 

Hợp Âm – Điệu Ballad

Sao lại [G] khóc ?
Khi giờ chẳng có [D] ai nghe ai buồn lòng
Chẳng ai ôm [C] ấp vỗ về..
Tìm bình [D] yên, trong cơn mê
Sao lại [G] khóc ?
Sao để nước [D] mắt rơi trong đêm 1 mình …

Video Official