Can You Feel The Love Tonight (Elton John) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Capo 3

Intro: [G] [D] [C] [G] [C] [G] [D] [G] [Am] [G]
 
Verse 1 –
============
[C] There’s a calm [G] surrender
[C] To the rush of [G] day
[C] When the heat of the [G] rolling world
[Am] Can be turned [D] away
[C] An enchanted [G] moment
[C] And it sees me [G] through
[C] It’s enough for this [Em] restless warrior
[F] Just to be with [D] you
 
 
Chorus –
==========
And [G] can you [D] feel the [Em] love [C] tonight?
[G] It is [C] where [A] we [D] are
[C] It’s enough [G] for this [Em] [G] wide-eyed [C] wanderer
[Am] That [G] we [C] got [A] this [D] far
And [G] can you [D] feel the [Em] love [C] tonight?
[G] How it’s [C] laid [A] to [D] rest?
[C] It’s enough [G] to make [Em] kings [G] and [C] vagabonds
[Am] Believe [G] the [C] ve – [C] ry [G] best
 
 
Interlude –
============
[G] [D] [C] [G] [C] [G] [D] [G] [Am] [G]
 
Verse 2 –
==========
[C] There’s a time for [G] everyone
[C] If they only [G] learn
[C] That the twisting [G] kaleidoscope
[Am] Moves us all in [D] turn
[C] There’s a rhyme and [G] reason
[C] To the wild [G] outdoors
[C] When the heart of this [Em] star-crossed voyager
[F] Beats in time with [D] yours
 
 
Chorus –
=========
And [G] can you [D] feel the [Em] love [C] tonight?
[G] It is [C] where [A] we [D] are
[C] It’s enough [G] for this [Em] [G] wide-eyed [C] wanderer
[Am] That [G] we [C] got [A] this [D] far
And [G] can you [D] feel the [Em] love [C] tonight?
[G] How it’s [C] laid [A] to [D] rest?
[C] It’s enough [G] to make [Em] kings [G] and [C] vagabonds
[Am] Believe [G] the [C] ve – [C] ry [G] best
 
 
Ending (slow) –
==================
[C] It’s enough [G] to make [Em] kings [G] and [C] vagabonds
[Am] Believe [G] the [C] ve – [C] ry [G] best

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply