Cậu Cả – (XAVI Phạm) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

 

Rate this post

Cậu Cả – (XAVI Phạm) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

(Hợp Âm) – Điệu Rock

Cậu [Dm] cả ở trong à gia [Bb] phả
Cậu [Dm] cả là đại mà thiếu [Bb] gia nà [A7]
Cậu [Dm] cả gia đình mà khá [Bb] giả
Cậu [Dm] cả có nhiều ngân phiếu [Bb] ha [A7]

Video Official

Đổi tông

Tone [Dm]

Vòng hợp âm: [Dm] [Bb] [Dm] [Bb] [A7]

Chorus:

Cậu [Dm] cả ở trong à gia [Bb] phả
Cậu [Dm] cả là đại mà thiếu [Bb] gia nà [A7]
Cậu [Dm] cả gia đình mà khá [Bb] giả
Cậu [Dm] cả có nhiều ngân phiếu [Bb] ha [A7]
Cậu [Dm] cả là con cầu con [Bb] khẩn
Cậu [Dm] cả khi xưa đi cầu [Bb] khấn [A7]
Cậu [Dm] cả lớn lên không cần [Bb] đấu
Cậu cả sinh [Dm] ra đã bắt đầu [Bb] thắng [A7]

Verse 1:

Lớn [Dm] lên trong sự giàu [Bb] sang, giàu [Dm] ngang ở trên vạch [Bb] mức [A7]
Tiền cả [Dm] kho cứ ăn mặc [Bb] sức, chứ cần gì [Dm] thức lo chuyện mực [Bb] sách nà [A7]
Khoác [Dm] tay sánh vai chủ [Bb] cả, mà không sợ [Dm] ngã vì cậu có [Bb] đô la [A7]
Pha én [Dm] xanh vào trong co [Bb] ca, mà ngồi so [Dm] pha hô la cần [Bb] tiền [A7] alo
Ông bà [Dm] già gửi cho vài chục [Bb] sắp, chuyển khoản [Dm] gấp cậu cả cứ chung [Bb] chi [A7]
Vung tiền [Dm] ra để cậu mà tỉ [Bb] thí trả phí cùng [Dm] mấy em đi [Bb] chung [A7]
Cậu [Dm] cả không thích triết [Bb] lý cao quý nhiều [Dm] lời nói thị [Bb] phi [A7]
Cậu [Dm] quen với cách chung [Bb] chi tính phí bao [Dm] sân nói thị [Bb] uy [A7]

[Dm] Ma ni [Bb] city [Dm] party [Bb] ba ri [A7]
[Dm] Fendi [Bb] LV [Dm] bơri [Bb] gucci [A7]
Nuôi [Dm] gái ở trong vi [Bb] la mà bỏ do [Dm] la ở trong va [Bb] li [A7]
Cậu [Dm] thích cái hàng xa [Bb] xỉ để bung tiền [Dm] tỉ để lái bu [Bb] gatti [A7]
Du [Dm] thuyền toàn là những anh [Bb] tài chần [Dm] dày mở nhạc để [Bb] phiêu [A7]
Chiến [Dm] hữu là con của chủ [Bb] cả mà ngã phần [Dm] lớn cậu ấm và [Bb] cô chiêu [A7]
Ăn [Dm] chơi cần tiền cứ [Bb] gọi cuộc hội [Dm] thoại xin vài mà triệu [Bb] đô [A7]
Ông bà [Dm] già chủ casi [Bb] no ở chica [Dm] go khỏi bàn về [Bb] độ kiêu [A7]

[Dm] Cần tiền [Bb] money cứ [Dm] gọi call cho [Bb] daddy [A7]
[Dm] Hết tiền [Bb] money cứ [Dm] gọi call cho [Bb] mommy [A7]

[Dm] Cần tiền [Bb] money cứ [Dm] gọi call cho [Bb] daddy [A7]
[Dm] Hết tiền [Bb] money cứ [Dm] gọi call cho [Bb] mommy [A7]

Chorus:

Cậu [Dm] cả ở trong à gia [Bb] phả
Cậu [Dm] cả là đại mà thiếu [Bb] gia nà [A7]
Cậu [Dm] cả gia đình mà khá [Bb] giả
Cậu [Dm] cả có nhiều ngân phiếu [Bb] ha [A7]
Cậu [Dm] cả là con cầu con [Bb] khẩn
Cậu [Dm] cả khi xưa đi cầu [Bb] khấn [A7]
Cậu [Dm] cả lớn lên không cần [Bb] đấu
Cậu cả sinh [Dm] ra đã bắt đầu [Bb] thắng [A7]

Verse 2:

Gọi ông [Dm] già mua căng vil [Bb] la đón di [Dm] va tận đến ca [Bb] li nà [A7]
Ho [Dm] mie có thằng Xa [Bb] vi đến vil [Dm] la uống cho cạn [Bb] li nà [A7]
Gọi [Dm] thêm mấy em chân [Bb] dài vài đường [Dm] cong cùng cậu say [Bb] 2 [A7]
Lên chuyến [Dm] bay mà không có người [Bb] lái rẻ [Dm] trái lai rai cậu [Bb] làm hai [A7] lai
Gọi [Dm] gió thêm mây nhạc [Bb] hay khói bay mắt [Dm] không còn được nhìn [Bb] thấy [A7]
Một [Dm] chấm say đắm khoác [Bb] vai có ai cậu [Dm] chi trăm nghìn [Bb] đấy [A7]
Tìm [Dm] thấy thảo dược thiên [Bb] nhiên ala [Dm] din cùng cây đèn [Bb] thần [A7]
Nhạc [Dm] lên ánh mắt đỏ [Bb] hoen mà vượt hố [Dm] đen cậu đang cần [Bb] đến [A7]

[Dm] Đi va [Bb] fia [Dm] hô la [Bb] vi la [A7]
[Dm] Đô La [Bb] Cara [Dm] vina [Bb] xavi [A7]
Go [Dm] Play city pa [Bb] ris mà có chân [Dm] dài ngồi boghi [Bb] ni [A7]
Down [Dm] town cali ci [Bb] ty có thằng ho [Dm] mie nó làm ma [Bb] fi [A7]

Lớn [Dm] lên cậu không có cần [Bb] đấu hỏi [Dm] dấu vạch đích nằm [Bb] đâu [A7]
Được ăn [Dm] trên và ngồi [Bb] trước cậu thường [Dm] bước đến đầu [Bb] mâm [A7]
Quyền [Dm] hạng tập đoàn mà cậu [Bb] nấm bấm vài [Dm] số máy nhả triệu [Bb] đô [A7]
Hết [Dm] tiền cứ gọi cho [Bb] bố mày chuyển 9 [Dm] số để cậu tìm chỗ [Bb] tiêu [A7]

[Dm] Cần tiền [Bb] money cứ [Dm] gọi call cho [Bb] daddy [A7]
[Dm] Hết tiền [Bb] money cứ [Dm] gọi call cho [Bb] mommy [A7]

[Dm] Cần tiền [Bb] money cứ [Dm] gọi call cho [Bb] daddy [A7]
[Dm] Hết tiền [Bb] money cứ [Dm] gọi call cho [Bb] mommy [A7]

Chorus:

Cậu [Dm] cả ở trong à gia [Bb] phả
Cậu [Dm] cả là đại mà thiếu [Bb] gia nà [A7]
Cậu [Dm] cả gia đình mà khá [Bb] giả
Cậu [Dm] cả có nhiều ngân phiếu [Bb] ha [A7]
Cậu [Dm] cả là con cầu con [Bb] khẩn
Cậu [Dm] cả khi xưa đi cầu [Bb] khấn [A7]
Cậu [Dm] cả lớn lên không cần [Bb] đấu
Cậu cả sinh [Dm] ra đã bắt đầu [Bb] thắng [A7]

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply