Cheap Thrills – Sia (Sia) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Capo 2

[Em] Come on, come on, turn [C] the radio on
It’s [G] Friday night and I [D] won’t be long
Gotta [Em] do my hair, I put my [C] make up on
It’s [G] Friday night and I [D] won’t be long
 
(Pre-Chorus)
Til [Em] I hit the dance floor
[C] Hit the dance floor
[G] I got all I [D] need
No I [Em] ain’t got cash
[C] I ain’t got cash
But [G] I got you [D] baby
 
(Chorus)
Baby [Em] I don’t need [C]
dollar bills to have [G] fun [D] tonight
Baby [Em] I don’t need [C] dollar
bills to have [G] fun [D] tonight
But [Em] I don’t need no [C] mo[G] ney [D]
As [Em] long as I can [C] feel the [G] beat[D]
[Em] I don’t need no [C] mo[G] ney[D]
As [Em] long as I keep [C] dan[G] cing[D]
 
(Verse)
[Em] Come on, come on, turn the [C] radio on
It’s [G] Saturday and I [D] won’t be long
Gotta [Em] paint my nails, put my [C] high heels on
It’s [G] Saturday and I [D] won’t be long
 
(Pre-Chorus)
Til I [Em] hit the dance floor
[C] Hit the dance floor
[G] I got all I [D] need
No I [Em] ain’t got cash
[C] No I ain’t got cash
[G] But I got you [D] baby
 
Chorus
Baby [Em] I don’t need [C] dollar
bills to have [G] fun [D] tonight
Baby [Em] I don’t need [C] dollar
bills to have [G] fun [D] tonight
But [Em] I don’t need no [C] mo[G] ney [D]
As [Em] long as I can [C] feel the [G] beat[D]
[Em] I don’t need no [C] mo[G] ney[D]
As [Em] long as I keep [C] dan[G] cing[D]
 
(Interlude)
[Em] [C] [G] [D]
[Em] [C] [G] [D]
 
(Bridge)
But [Em] I don’t need no [C] mo[G] ney[D]
As [Em] long as I can [C] feel the [G] beat[D]
[Em] I don’t need no [C] mo[G] ney[D]
As [Em] long as I keep [C] dan[G] cing[D]
Oh, oh
 
Chorus
Baby [Em] I don’t need [C] dollar
bills to have [G] fun [D] tonight
Baby [Em] I don’t need [C] dollar
bills to have [G] fun [D] tonight
But [Em] I don’t need no [C] mo[G] ney [D]
As [Em] long as I can [C] feel the [G] beat[D]
[Em] I don’t need no [C] mo[G] ney[D]
As [Em] long as I keep [C] dan[G] cing[D]
 
(Outro)
[Em] Na, na, na, [C] na, na, [G] na, [D] na
[Em] Na, na, na, [C] na, na, [G] na, [D] na
[Em] Na, na, na, [C] na, na, [G] na, [D] na
[Em] Na, na, na, [C] na, na, [G] na, [D] na

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply