Cho Đến Mãi Mãi (Until The End) (New Creation Church) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Tone gốc [G]

[A] Gai đâm thấu [D] buốt [E] nơi trán Giê- [A] su. Bao nhiêu rủa [D] sả chất [E] hết trên [A] Ngài. [A]
Lằn roi chứng [D] minh [E] cho cả thế [F#m] giới [B] . Ngài yêu con [D] đến nỗi [E] chết thay [A] con.
[A] Cha đã xóa [D] hết [E] tất cả lỗi [A] lầm. Giê-xu chết [D] thế công [E] lý đã [A] trọn. [A]
Vì Ngài quá [D] yêu [E] bằng lòng hy [F#m] sinh. [B] Nguyện xin Thánh [D] ý Chúa [E] Cha được [A] trọn.
[A] Tất cả ô [D] tội [E] huyết Cha xóa [A] rồi. Chính con được [D] chuộc bởi [E] ân điển [F#m] Chúa.
Cánh tay nhân [D] từ [E] Chúa ôm con [A] vào. Mắt con bây [D] giờ thấy [E] Chúa yêu [A] thương.
[A] Cho đến mãi [D] mãi [E] con sẽ ca [A] tụng. Bởi Huyết [D] Jesus con [E] mãi công [A] bình. [A]
Ngài đã chết [D] thay [E] phục sinh vinh [A] quang. Là Vua vinh [D] hiển của [E] con trọn [A] đời.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Jesus. (2 lần)

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply