Consequences (Camila Cabello) – (Hợp Âm) – Điệu Boston

 

Rate this post

Đổi tông

Tone [C]

Verse 1:
[Am] Dirty tissues, [F] trust issues
[G] Glasses on the sink, they didn’t fix you
[Am] Lonely pillows in a [F] stranger’s bed
[G] Little voices in my head
[Am] Secret keeping, [F] stop the bleeding
[G] Lost a little weight because I wasn’t eating
[Am] All the souls that I can’t [F] listen to,
[G] to tell the truth
 
Chorus 1:
Loving you was [C] young, and [F] wild, and [G] free
Loving you was [C] cool, and [F] hot, and [G] sweet
Loving you was [Am] sunshine, [G] safe and sound
A [F] steady place to [Em] let down my [Dm] defenses
But [F] loving you had [G] [C] consequences
 
Verse 2:
[Am] Hesitation, [F] awkward conversation
[G] Running on low expectation
[Am] Every siren that I [F] was ignoring
[G] I’m paying for it
 
Chorus 1:
Loving you was [C] young, and [F] wild, and [G] free
Loving you was [C] cool, and [F] hot, and [G] sweet
Loving you was [Am] sunshine, [G] safe and sound
A [F] steady place to [Em] let down my [Dm] defenses
But [F] loving you had [G] [C] consequences
 
Chorus 2:
Loving you was [C] dumb, [F] dark and [G] cheap
Loving you [C] still [F] takes shots at [G] me
Loving you was [Am] sunshine, but [G] then it poured
And [F] I lost [Em] so much more than my [Dm] senses
‘Cause [F] loving you had [G] [C] consequences

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply