Counting Stars (OneRepublic) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Tone gốc [C#m] – Capo 4

 
[Am] Lately, I’ve been, [C] I’ve been losing sleep
[G] Dreaming about the things that [F] we could be
But [Am] baby, I’ve been, [C] I’ve been praying hard,
[G] Said, no more counting dollars
[F] We’ll be counting stars, yeah [F] we’ll be counting stars
 
(Verse)
I see this [Am] life like a swinging vine
[C] Swing my heart across the line
[G] In my face is flashing signs
[F] Seek it out and ye shall find
[Am] Oh, but I’m not that old
[C] Young, but I’m not that bold
[G] I don’t think the world is sold
[F] I’m just doing what we’re told
 
(Pre-Chorus)
[Am] I [C] feel something so [G] right
Doing the [F] wrong thing
[Am] I [C] feel something so [G] wrong
Doing the [F] right thing
[F] I could lie, could lie, could lie
[F] Everything that kills me makes me feel alive
 
(Chorus)
[Am] Lately, I’ve been, [C] I’ve been losing sleep
[G] Dreaming about the things that [F] we could be
[Am] But baby, I’ve been, [C] I’ve been praying hard,
[G] Said, no more counting dollars
[F] We’ll be counting stars
[Am] Lately, I’ve been, [C] I’ve been losing sleep
[G] Dreaming about the things that [F] we could be
[Am] But baby, I’ve been, [C] I’ve been praying hard,
[G] Said, no more counting dollars
[F] We’ll be, we’ll be counting stars
 
(Verse)
I feel the [Am] love and I feel it burn
[C] Down this river, every turn
[G] Hope is a four-letter word
[F] Make that money, watch it burn
[Am] Oh, but I’m not that old
[C] Young, but I’m not that bold
[G] I don’t think the world is sold
[F] I’m just doing what we’re told
 
(Pre-Chorus)
[Am] I [C] feel something so [G] wrong
Doing the [F] right thing
I could [F] lie, could lie, could lie
[F] Everything that drowns me makes me wanna fly
 
(Chorus)
[Am] Lately, I’ve been, [C] I’ve been losing sleep
[G] Dreaming about the things that [F] we could be
But [Am] baby, I’ve been, [C] I’ve been praying hard,
[G] Said, no more counting dollars
[F] We’ll be counting stars
[Am] Lately, I’ve been, [C] I’ve been losing sleep
[G] Dreaming about the things that [F] we could be
But [Am] baby, I’ve been, [C] I’ve been praying hard,
[G] Said, no more counting dollars
[F] We’ll be, we’ll be counting stars
 
(Bridge)
N.C.
Take that money
N.C.
Watch it burn
(N.c.)Sink in the river
(N.c.)Sink in the river
(N.c.)Sink in the river
(N.c.)Sink in the river
N.C.
The lessons are learned..
 
(Interlude)
[F] Everything that [Dm] kills me makes feel alive
 
(Chorus)
[Am] Lately, I’ve been, [C] I’ve been losing sleep
[G] Dreaming about the things that [F] we could be
But [Am] baby, I’ve been, [C] I’ve been praying hard,
[G] Said, no more counting dollars
[F] We’ll be counting stars
[Am] Lately, I’ve been, [C] I’ve been losing sleep
[G] Dreaming about the things that [F] we could be
But [Am] baby, I’ve been, [C] I’ve been praying hard,
[G] Said, no more counting dollars
[F] We’ll be, we’ll be, counting stars
 
(Outro)
[Am] Take that money, watch it burn
[C] Sink in the river, the lessons are learned
[G] Take that money, Watch it burn
[F] Sink in the river, The lessons are learned
[Am] Take that money, Watch it burn
[C] Sink in the river, The lessons are learned
[G] Take that money, Watch it burn
[F] Sink in the river, The lessons are learned

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply