Curiosity (Carly Rae Jepsen) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Tone [E]

 
[A] Break a bone
[E] Got me on my knees
[C#m] You break my heart
[B] Just to watch it bleed
 
[A] I’m sick with love
[E] Sick like a disease
[C#m] Don’t call me up
[B] Just so I can please you
 
[A] I can’t [E] stand the way you’re smiling
[C#m] I can’t [B] stand the way I’m lying
 
[A] I know, I know, I know [E] you got the key
[C#m] And you know, you
know, you know [E] that it’s for me
It’s [A] not up to you, you
know [E] it’s up to me but
[C#m] Curiosity will never let me [A] go
 
Oh oh oh oh [E] oh
Oh oh [C#m] oh
Oh oh oh [B] oh oh
Will never let me [A] go
Oh oh oh oh [E] oh
Oh oh [C#m] oh
Oh oh oh [B] oh oh
 
[A] Look at me
[E] Left here in the corner
[C#m] Stupid girl
I [B] really tried to warn her
[A] Walked the streets all [E] night
Until you came around
[C#m] Knew that you would come
Before you [B] ever even made a sound
[A] I know, I know, I know [E] you got the key
[C#m] And you know, you know,
you know [B] that it’s for me
It’s [A] not up to you, you
know [E] it’s up to me but
[C#m] Curiosity will never let me [A] go
 
Oh oh oh oh [E] oh
Oh oh [C#m] oh
Oh oh oh [B] oh oh
Will never let me [A] go
Oh oh oh oh [E] oh
Oh oh [C#m] oh
Oh oh oh [B] oh oh
 
So don’t [A] break me [E] tonight
This is [C#m] crazy love
And you know [B] I’m gunna follow you [A] home
Through the [E] rain
Cause I need [C#m] your love
Yes I [B] need your love
(Cause I need your love and you
know I’m going to follow you…)
 
[A] I know, I know, I know [E] you got the key
[C#m] And you know, you know,
you know [B] that it’s for me
It’s [A] not up to you, you
know [E] it’s up to me but
[C#m] Curiosity will never let me [A] go
 
So don’t [A] break me [E] tonight
This is [C#m] crazy love
And you know [B] I’m gunna follow you [A] home
Through the [E] rain
Cause I need [C#m] your love
Yes I [B] need your love
 
Will never let me [A] go
Oh oh oh oh [E] oh
Oh oh [C#m] oh
Oh oh oh [B] oh oh
Will never let me [A] go
Oh oh oh oh [E] oh
Oh oh [C#m] oh
Oh oh oh [B] oh oh

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply