Dancing On My Own (Calum Scott) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Tone Calum Scott – [F#]
Tone Robyn [A] – Capo – 2nd fret

Chord: [G] [D] [C] [Em]

[G] somebody [D] said you got a new [C] friend
[G] does she [D] love you better than I [C] can?
[G] big black [D] sky over my [C] town
[G] I know where [D] you at, I bet she’s [C] around
 
[Em] yeah, I [D] know i’ts stupid [C]
[C] I just gotta see it for [G] myself
 
[G] I’m in the [D] corner, watching you [C] kiss her, oh..
[G] I’m right over [D] here, why can’t you [C] see me, oh..
[Em] I’m giving it [D] my all, but I’m
not the [C] girl your taking home, ooohh..
[Em] I keep [D] dancing on my [C] own
 
[G] I’m just gonna [D] dance all night [C]
[G] I’m all messed [D] up, I’m so outta line [C]
[Em] Stilettos and [D] broken bottles[C] ,
[C] I’m spinnin’ around in circles[G]
 
[G] I’m in the [D] corner, watching you [C] kiss her, oh..
[G] I’m right over [D] here, why can’t you [C] see me, oh..
[Em] I’m giving it [D] my all, but I’m not
the [C] girl your taking home, ooohh..
[Em] I keep [D] dancing on my [C] own
[G] [D] [C]
e-0-7-4–7-4-0—–
B——————
G——————
D——————
A——————
E——————
[C] so far [D] away but still so [C] near (the lights [D] go on, the music [C] dies)
[C] but you don’t [D] see me standing [C] here (I just [D] came to say goodbye) [G]
 
[G] I’m in the [D] corner, watching you [C] kiss her, oh..
[G] I’m right over [D] here, why can’t you [C] see me, oh..
[Em] I’m giving it [D] my all, but I’m not
the [C] girl your taking home, ooohh..
[Em] I keep [D] dancing on my [C] own
 
[G] I’m in the [D] corner, watching you [C] kiss her, oh..
[G] I’m right over [D] here, why can’t you [C] see me, oh..
[Em] I’m giving it [D] my all, but I’m not
the [C] girl your taking home, ooohh..
[Em] I keep [D] dancing on my [C] own

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply