Đêm Hồng Ân (Gia Ân) – (Hợp Âm) – Điệu Boston

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

[C] Trời đông băng [C] giá, [G] ngàn sao chiếu rực [C] lên
[Am] Lặng nghe tiếng [G] hát, ôi [Am] hĩ hoan êm [G] đềm.
[F] Vang lời ca chúc [Dm] tụng và [G] thiên sứ ca [C] rằng…
[C] Đây con một [G] Chúa, đã sinh [G] xuống trần [C] gian.
 
Nào ta cùng đến, quỳ bên Chúa hài nhi
Nhìn con Thiên Chúa, đã hóa thân cơ hàn,
Ôi tình yêu cao vời này con Chúa xuống đời
Ôi đêm hồng phúc rọi chiếu khắp trần gian.
 
(LÊN TONE)
 
[D] Hài nhi con [D] Chúa, [A] nằm trong máng lừa [D] rơm
[Bm] Trời Bê-lem [A] hỡi, [Bm] ôi giá băng lạnh [A] lùng
[G] Đêm hồng ân cao [Em] vời, thành [A] tâm kính dâng [D] Người…
[D] Muôn lời cảm [A] mến này con [A] Chúa hạ [D] sinh.
 
Nào ta cùng đến quỳ bên Chúa hài nhi
Nhìn con Thiên Chúa đã hóa thân cơ hàn
Ôi tình yêu cao vời này con chúa xuống đời,
Ôi đêm hồng phúc, rọi chiếu khắp trần gian…
Ôi đêm hồng phúc, rọi chiếu khắp trần gian…
Ôi đêm hồng phúc, rọi chiếu khắp trần gian.

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

Leave a Reply