Diamonds (Rihanna) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

[Em] Shine Bright like a Diamond
[Bm] Shine Bright like [A] a Diamond
[Em] Find light in the beautiful sea
[Bm] I choose to be happy
[A] You and I, you and I
[A] We’re like diamonds in the sky
[Em] You’re a shooting star I see
[Bm] A vision of ecstasy
[A] When you hold me, I’m alive
[A] We’re like diamonds in the sky
[Em] I knew [Bm] that we’d become [A] one right away
[A] Oh, right away
[Em] At first sight [Bm] I left the energy [A] of sun rays
[A] I saw the life inside your-eyes
[Em] So shine [Bm] bright, tonight you [A] and I
[A] We’re like beautiful diamonds in the sky
[Em] Eye [Bm] to eye, [A] so alive
[A] We’re like beautiful diamonds in the sky
[Em] Shine bright like a diamond
[Bm] Shine bright like a diamond
[A] Shining bright like a diamond
[A] We’re beautiful like diamonds in the [Em] sky
[Em] Shine bright like a diamond
[Bm] Shine bright like a diamond
[A] Shining bright like a diamond
[A] We’re beautiful like diamonds in the [Em] sky
[Em] Shine bright like a diamond
[Bm] Shine bright like a diamond
[A] Shining bright like a diamond
[A] We’re beautiful like diamonds in the [Em] sky
[Em] Shine bright like a diamond
[Bm] Shine bright like a diamond
[A] Shining bright like a diamond
[A] We’re beautiful like diamonds in the [Em] sky
(Tương tự)
So shine bright, tonight you and I
We’re like beautiful diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re like beautiful diamonds in the sky
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky
Palms rise to the universe
As we moonshine and molly
Feel de warmth we’ll never die
We’re like diamonds in the sky
You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky
At first sight I felt the energy of un rays
I saw the inside your eyes
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky
Shine bright like a diamond(7x)

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply