Đơn Côi (Trương Quỳnh Anh) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Hợp Âm – Điệu Ballad

[Abm] Ngồi nhìn trên cao ngắm [Ebm] sao đêm nay
Chợt thấy [E] tôi lòng buồn như lúc [Ebm] nào
[Abm] Vì ngày hôm qua đã [Ebm] trôi qua mau
Để nỗi [E] đau vẫn còn trong trái [Ebm] tim

Mp3 Official