Don’t Speak (No Doubt) – (Hợp Âm) – Điệu Fox

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

Intro: [Cm]
Verse I:
[Cm] You and me
[Gm] We used to be [Fm] together
[Bb] Every [Gm] day [Fm] together [Bb] always
Verse II:
[Cm] I really feel [Gm]
That I’m [Fm] losing my best [Bb] friend
I [Gm] can’t believe
[Cm] This [Fm] could be the [Bb] end
Verse III:
It [Cm] looks [Gm] as [Fm] though you’re [Bb] letting go
And if [Eb] it’s real,
Well I [Bb] don’t want [C] to know
Chorus I:
[Fm] Don’t speak
[C#] I know just what [Eb] you’re saying
[C] So please stop [Bbm] explaining
[C] Don’t tell me [Fm] ’cause it [C#] -[C] hurts
[Fm] Don’t speak
[C#] I know what you’re [Eb] thinking
[C] I don’t need your [Bbm] reasons
[C] Don’t tell me ’cause [Fm] it [C#] -[C] hurts
Verse IV:
Our [Cm] memories
[Gm] They can be [Fm] inviting
But some are [Bb] altogether
[Gm] Mighty [Fm] [Bb] frightening
Verse V:
[Cm] As we [Gm] die, [Fm] both you and [Bb] I
[Eb] With my head in [Bb] my hands
I [C] sit and cry
Chorus II:
[Fm] Don’t speak
[C#] I know just what you’re [Eb] saying
[C] So please stop [Bbm] explaining
Don’t [C] tell me [Fm] ’cause it [C#] -[C] hurts
[Fm] Don’t speak
[C#] I know what you’re [Eb] thinking
[C] I don’t need your [Bbm] reasons
Don’t [C] tell me [Fm] ’cause it [Eb] –[C] -[G#] hurts
Bridge:
[C#] It’s all [G#] ending
[B] I [F#] gotta stop pretending who we [A] -[B] –[Eb] |[C#] -[Eb] –[Eb] –[Eb] [G#] are…
[Adlib:] [Gm] [Cm[Cm] ] [F[Gm] m] I[Fm] nte[Bb] rlu[3X] de:
[Cm] You and [Gm] me
[Fm] I can see [Bb] us dying … [Fm] are -[Bb] we?
Chorus II:
[Fm] Don’t speak
[C#] I know just what [Eb] you’re saying
[C] So please stop [Bbm] explaining
Don’t [C] tell me [Fm] ’cause
it hurts… No oh [C#] No -[C] oh No…
[Fm] Don’t speak
[C#] I know what you’re [Eb] thinking
[C] I don’t need your [Bbm] reasons
Don’t tell [C] me ’cause it [Fm] hurts
Don’t [C#] tell -me [C] ’cause it [Fm] hurts
[C#] I know just what you’re [Eb] saying
[C] So please stop [Bbm] explaining
[C] Don’t [Fm] speak, don’t [Bbm] -[C] speak, don’t speak [Fm] oh…
[C#] I know what you’re thinking [Eb] and
[C] I don’t need [Bbm] your reasons
I know you’re [C] good
I know you’re [Fm] good
I know [Bbm] you’re -[C] real good [Fm] oh
[C#] [Eb] Lalalala, [C] [Bbm] lalalala,
[C] [Fm] Don’t, [Bbm] don’t, -Ooh [C] ooh
Outro: 2x Fade
[Fm] Hush me, hush me [C#] darling
[Eb] Hush me, hush me [C] darling
[Bbm] Hush me, hush me,
Don’t [C] tell me [Fm] ‘cause [C#] it -[C] hurts.

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply