El Perdon (Angelic – Jonaey Santiago) – (Hợp Âm) – Điệu Slow

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

I know you moved [C#m] on
I heard you’re doin’ better with[A] out me
Boy this is drivin’ me [E] crazy
Can’t you see what you’re doin’ on [B] me
 
Cuénta[C#m] me
Tu despedida para mi fue [A] dura
Será que te llevo a la [E] luna
Y yo no supe hacerlo a[B] sí
 
I’m missing you [C#m] baby
Up all night goin’ [A] crazy
Now my angel can’t [E] save me
Oh [B] no!
 
Te estaba bus[C#m] cando
Por las calles gri[A] tando
Como un loco [E] pensando [B] oh
 
Es que yo sin [C#m] ti
Y tú sin mi
Dime [A] quién puede ser feliz
Esto no me [E] gusta
Esto no me [B] gusta
Es que yo sin [C#m] ti
Y tú sin mi
Dime [A] quién puede ser feliz
Esto no me [E] gusta
Esto no me [B] gusta
 
Can’t take the [C#m] pain, no aguanto más
Por eso [A] vengo a decirte lo que [E] siento
I’d do anything to make it [B] work
 
Y aunque tu [C#m] padre
no aprobó esta rela[A] ción
Yo sigo insistiendo a pedir per[E] dón
Lo único que importa está en tu cora[B] zón
 
I’m missing you [C#m] baby
Up all night goin’ [A] crazy
Now my angel can’t [E] save me
Oh [B] no!
 
Te estaba bus[C#m] cando
Por las calles gri[A] tando
Como un loco pen[E] sando [B] oh
 
Es que yo sin [C#m] ti
Y tú sin mi
Dime [A] quién puede ser feliz
Esto no me [E] gusta
Esto no me [B] gusta
Es que yo sin [C#m] ti
Y tú sin mi
Dime [A] quién puede ser feliz
Esto no me [E] gusta
Esto no me [B] gusta
[C#m]

Mahogany Kalimba

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply