Everything I Need (Aquaman Soundtrack) (Skylar Grey) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Tone [D]

Verse 1
[Bm] ___Born on[G] the wrong [D] side of the [A] ocean
[Bm] ___With all the [G] tides against [D] you ___[A]
[Bm] ___You never [G] thought you’d be [D] much good for [A] anyone
[Bm] ___But that’s so [G] far from the [D] truth ___[A]
 
Pre-Chorus
I know there’s [Em] pain in your heart
[D] And you’re [G] covered in scars ___[A]
[Bm] Wish you could see what I [A] do
 
Chorus
‘Cause baby, [Bm] every[G] thing you [D] are
Is [A] everything I [Bm] need
You’re [G] everything to [D] me ___[A]
Baby, [Bm] every [G] single [D] part
Is [A] who you’re meant to [Em] be
‘Cause you were [D] meant for [G] me
And you’re [A] everything I [Bm] need
 
Verse 2
[Bm] You can say I’m [G] wrong
You can [D] turn your back [A] against me
[Bm] But I am [G] here to [D] stay
(I am [A] here to stay)
[Bm] Like the [G] sea
She [D] keeps kissing the [A] shoreline
[Bm] No matter [G] how many times he [D] pushes her [A] away
 
Chorus
‘Cause baby, [Bm] every[G] thing you [D] are
Is [A] everything I [Bm] need
You’re [G] everything to [D] me ___[A]
Baby, [Bm] every [G] single [D] part
Is [A] who you’re meant to [Em] be
‘Cause you were [D] meant for [G] me ___[A]
 
Bridge
And [Em] everything hap[D] pens [G] for a [A] reason
[Em] It’s all a bles[D] sing [G] in dis[A] guise
[Em] I used to ques[D] tion [G] who I [A] was
Well now [Em] I see
The [D] answer is [G] in your [A] eyes
 
Chorus
‘Cause baby, [Bm] every[G] thing you [D] are
Is [A] everything I [Bm] need
You’re [G] everything to [D] me ___[A]
Baby, [Bm] every [G] single [D] part
Is [A] who you’re meant to [Em] be
‘Cause you were [D] meant for [G] me
And you’re [A] everything I [Bm] need

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply