Everytime We Touch (Cascada) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

[Em] I still hear your [G] voice when you [D] sleep next to [C] me
[Em] I still feel your [G] touch in my [D] dreams
[C] Forgive me my [G] weakness, but [D] I don’t know [Em] why
[C] Without you [G] It’s hard to [D] survive.
Cause everytime we [C] touch I [D] get this [Em] feeling
and everytime we [C] kiss I [D] swear I could [Em] fly
Can’t you feel my [C] heart beat [G] fast
I [D] want this [Em] to last
[G] Need you by my [D] side
Cause everytime we [C] touch I [D] feel the [Em] static
and everytime we [C] kiss I [D] reach for the [Em] sky
Can’t you hear my [C] heart beat [G] so
I [D] can’t let you [Em] go
[G] Want you in my [D] life
[Em] Your arms are my [G] castle, your [D] heart is my [C] sky
[Em] They wipe away [G] tears that I [D] cry
[C] The good and the [G] bad times we’ve [D] been through them [Em] all
[C] You make me [G] rise when I [D] fall
Cause everytime we [C] touch I [D] get this [Em] feeling
and everytime we [C] kiss I [D] swear I could [Em] fly
Can’t you feel my [C] heart beat [G] fast
I [D] want this [Em] to last
[G] Need you by my [D] side
Cause everytime we [C] touch I [D] feel the [Em] static
and everytime we [C] kiss I [D] reach for the [Em] sky
Can’t you hear my [C] heart beat [G] so
I [D] can’t let you [Em] go
[G] Want you in my [D] life
Cause everytime we [C] touch I [D] get this [Em] feeling
and everytime we [C] kiss I [D] swear I could [Em] fly
Can’t you feel my [C] heart beat [G] fast
I [D] want this [Em] to last
[G] Need you by my [D] side
Cause everytime we [C] touch I [D] feel the [Em] static
and everytime we [C] kiss I [D] reach for the [Em] sky
Can’t you hear my [C] heart beat [G] so
I [D] can’t let you [Em] go
[G] Want you in my [D] life

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply