Flashlight (Jessie J) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Capo 5

VERSE
[C] When tomorrow comes
I’ll be on my own
[G] Feeling frightened up
The things that I don’t [Am] know
When tomorrow comes, Tomorrow [F] comes
Tomorrow comes
 
[C] And though the road is long
I look up to the sky
[G] In the dark I found, I stop and I won’t [Am] fly
And I sing along, I sing [F] along, then I sing along
 
CHORUS ( cứ đánh theo nhịp và
vòng hợp âm như trên là được cả bài nhé)
[C] [G] [Am] [F]
 
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
Can’t stop my heart when you shinin’ in my eyes
Can’t lie, it’s a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
Cause you’re my flash light
You’re my flash light, you’re my flash light
VERSE
[C] [G] [F]
I see the shadows long beneath the mountain top
I’m not the afraid when the rain won’t stop
Cause you light the way
You light the way, you light the way
CHORUS
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
Can’t stop my heart when you shinin’ in my eyes
Can’t lie, it’s a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
Cause you’re my flash light
You’re my flash light, you’re my flash light
 
CHORUS
[C] [G] [Am] [F]
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
Can’t stop my heart when you shinin’ in my eyes
Can’t lie, it’s a sweet life
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
You’re gettin’ me, gettin’ me through the night
Cause you’re my flash light
You’re my flash light, you’re my flash light
you’re my flash light
you’re my flash light
you’re my flash light
you’re my flash light
oooooooooooooooio
oiiiiiiiiiiiiiiio
oiiiiiioiiiioiiio
oohhhhhhhhohooo
[C] [G] [Am] [F]
you’re my flash light light light
you’re my flash light
yaioah you’re my flash light
you’re my flash light

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply