Fool Again (Westlife) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Verse 1
[E] Baby, I know the [C#m] story,
I’ve seen the [F#m] picture,
it’s written [B] all over your [E] face
[E] Tell me, what’s the [C#m] secret that you’ve been [F#m] hiding?
And who’s gonna [B] take my [E] place?
 
Pre-Chorus
I [A] should have seen it [E] coming,
I [A] should have read the [B] signs
[F#m] Anyway, I [B] guess it’s over
 
Chorus
[E] Can’t believe that [B] I’m the fool [A] again
I [B] thought this love would [E] never end,
[B] how was I to [A] know?
You [B] never told me
[E] Can’t believe that [B] I’m the fool [A] again,
and [B] I who thought you [E] were my friend,
[B] how was I to [A] know?
You [B] never told me
 
Verse 2
[E] Baby, you should’ve [C#m] called me,
when you were [F#m] lonely,
when you [B] needed me to be [E] there
[E] Sadly, you never [C#m] gave me
too many [F#m] chances to [B] show you
how much I [E] care
 
Pre-Chorus
Ooh, [A] should have seen it [E] coming,
I [A] should have read the [B] signs
[F#m] Anyway, I [B] guess it’s over
 
Chorus x2
[E] Can’t believe that [B] I’m the fool [A] again
I [B] thought this love would [E] never end,
[B] how was I to [A] know?
You [B] never told me
[E] Can’t believe that [B] I’m the fool [A] again,
and [B] I who thought you [E] were my friend,
[B] how was I to [A] know?
You [B] never told me
 
[E] [B] [A] [B] About the Pain and the [E] tears [B] [A] oo [B] ooo
[E] [B] If I could I[A] would… [B] Turn back the [E] time…[B] [A] [B]
 
Pre-Chorus
Ooh, [A] should have seen it [E] coming,
I [A] should have read the [B] signs
[F#m] Anyway, I [B] guess it’s over
 
Chorus
[F#] Can’t believe that [C#] I’m the fool [B] again
I [C#] thought this love would [F#] never end,
[C#] how was I to [B] know?
You [C#] never told me
[F#] Can’t believe that [C#] I’m the fool [B] again,
and [C#] I who thought you [F#] were my friend,
[C#] how was I to [B] know?
You [C#] never told me
 
[F#] Can’t believe that [C#] I’m the fool [B] again
I [C#] thought this love would [F#] never end,
[C#] how was I to [B] know?
You [C#] never told me
[F#] Can’t believe that [C#] I’m the fool [B] again,
[C#] ooooo yeaaaah [F#] fool again
[C#] how was I to [B] know?
You [C#] never told me
[F#] Can’t believe that[C#] I’m the fool [B] again
I[C#] thought this love would [F#] never end…

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply