Forever Friends (Fiona Fung) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

I [C] believe [G] I can [Am] love
You give [F] me your loving [C] care
I [G] believe in what we [F] are [G]
I don’t [C] know where I would [G] be
Without [Am] you staying [F] with me
Sometimes, [C] I’m [G] lost in [C] misery [G]
You will [C] take me
all the [G] way, I’m not [Am] afraid [Am]
Oh, you and [F] me, [C] hand in hand
To every [D] where [G] amazing
Be my [C] friend, oh friend
We [G] are forever [Am] friends [Am]
Oh baby, [F] you [C] give [Fm] me all the love I need
You [G] are the only [C] one
I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
You will take me all the way, as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one
You will take me all the way, as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one.

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply