Forever With You (Decyfer Down) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Intro: [F] [G] [Am] [C] [x2] [F]

[G] Like shooting [Am] stars [C] how brief we [F] are
[G] And I wish this moment could [Am] last [C] [F] forever
[G] Here with [Am] You I [C] am made [F] new
[G] I want to live like [Am] every breath [C] matters
[F] You are not so far away, [G] just hear me when I say
[Am] I want to [F] love what You love, [C] I want to [G] see what You see
[Am] I want a [F] hope that [C] burns like a [G] fire in me
[Am] I want Your [F] light in my life, [C] I want my [G] heart [Am] [F] renewed
Here I [G] am forever with You
[F] [G] [Am] [C] [x2] [F]
[G] The falling [Am] rain [C] can bring a [F] change
[G] I never knew how [Am] farther I [C] could [F] fall
[G] I can hardly [Am] wait [C] till I see You face to [F] face
[G] I can’t believe Your [Am] love remains [C] the same
[F] You are not so far away, [G] just hear me when I say
[Am] I want to [F] love what You love, [C] I want to [G] see what You see
[Am] I want a [F] hope that [C] burns like a [G] fire in me
[Am] I want Your [F] light in my life, [C] I want my [G] heart [Am] [F] renewed
Here I [G] am forever with [Am] You
[F] Now I live with [C] [G] You after all that I’ve been [Am] [F] through
I [C] just [G] can’t live [Am] without [F] the grace You gave to [C] [G] me
Now I see what You [Am] [F] see
Your beautiful [G] life forever in me
[F] [A[G] m] [Am] I w[C] ant to [F] love what You love, [C] I want to [G] see what You see
[Am] I want a [F] hope that [C] burns like a [G] fire in me
[Am] I want Your [F] light in my life, [C] I want my [G] heart [Am] [F] renewed
Here I [G] am [Am] [F]
Here I [G] am [Am] [F]
Here I [G] am forever with You
[F] [G] [Am] [C]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply