Friends (Justin Bieber) – (Hợp Âm) – Bossa Nova

 

Đổi tông

Capo 3

 
(Verse 1)
[F] I was wonderin’ about your mama [Am]
[G] Did she get that job she wanted?[Am]
[F] Sold that car that gave her problems [Am]
[G] I’m just curious ’bout her, honest[Am]
 
(Pre-Chorus)
[F] Girl, you wonderin’ why I been callin'[Am] (callin’)
[G] Like I got ulterior motives [Am] (motives)
[F] Though we didn’t end this so good[Am] (so good)
[G] But you know we had something so good[Am]
 
(Chorus)
I’m wonderin'[F]
Can we still [Am] be [G] friends?
Can we still [Am] be [F] friends?
Doesn’t have[Am] to [G] end
(N.C) And if it ends, can we be friends?
[F] [Am] [G] Can [Am] we be friends?
[F] [Am] [G] Can (N.C) we be friends?
 
(Verse 2)
[F] Wonderin’ if you got a body[Am]
[G] To hold you tight since I left (since I left)[Am]
[F] Wonderin’ if you think about me[Am]
[G] Actually, don’t answer that[Am]
 
(Pre-Chorus)
[F] Girl, you wonderin’ why I been callin'[Am] (callin’)
[G] Like I got ulterior motives [Am] (motives)
[F] Though we didn’t end this so good[Am] (so good)
[G] But you know we had something so good[Am]
 
(Chorus)
I’m wonderin'[F]
Can we still [Am] be [G] friends?
Can we still [Am] be [F] friends?
Doesn’t have[Am] to [G] end
(N.C) And if it ends, can we be friends?
[F] [Am] [G] Can [Am] we be friends?
[F] [Am] [G] Can (N.C) we be friends?
 
(Pre-Chorus)
[F] Are you wonderin’ why I been callin'[Am] (callin’)
[G] Like I got ulterior motives [Am] (motives)
[F] No we didn’t end this so good[Am] (so good)
[G] But you know we had something (N.C) so good
 
(Chorus)
I’m wonderin'[F]
Can we still [Am] be [G] friends?
Can we still [Am] be [F] friends?
Doesn’t have[Am] to [G] end
(N.C) And if it ends, can we be friends?

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply