Giá Như Dừng Yêu – (Đình Bình – Rye Nguyễn) – (Hợp Âm – Điệu Ballad)

 

Hợp Âm – Điệu Ballad

Anh không [Am] biết chuyện tình mình đến đâu là [Em] xa
Anh không [G] biết thật lòng mình có yêu không [F] em à
Dường như [Am] yêu đương luôn đổ tại nhân [Em] duyên
Mà giờ ta [G] có duyên nhưng sao vẫn ưu [F] phiền

Video Official

Lyrics:

Đổi tông

Capo 1

Verse 1:

Anh không [Am] biết chuyện tình mình đến đâu là [Em] xa
Anh không [G] biết thật lòng mình có yêu không [F] em à
Dường như [Am] yêu đương luôn đổ tại nhân [Em] duyên
Mà giờ ta [G] có duyên nhưng sao vẫn ưu [F] phiền

Giá như mình [Am] đừng yêu nhau thêm nữa, [Em] chẳng quan tâm nhau nữa,
Để mình xa [G] nhau đi ko mang nữa bao nhiêu vết [F] đau tự cắt
Mắt không lệ [Am] nhoà mi không cay nữa, [Em] bờ môi không khô nữa
Liệu [G] mình xa nhau có chữa cho bao vết [F] thương còn chưa cũ và

[Am] Nói yêu nhau làm gì vì mình có [Em] chắc yêu đâu
[G] Nói yêu nhau làm gì để tự vác [F] thêm đau đầu
[Am] Biết yêu thương không thành đành thôi cứ [Em] bước qua mau
[G] Biết trước duyên ko thành mình đừng có [F] nhau làm gì

Verse 2:

Anh không [Am] biết chuyện tình mình đến đâu là [Em] xa
Anh không [G] biết thật lòng mình có yêu không [F] em à
Dường như [Am] yêu đương luôn đổ tại nhân [Em] duyên
Mà giờ ta [G] có duyên nhưng sao vẫn ưu [F] phiền

Giá như mình [Am] đừng yêu nhau thêm nữa, [Em] chẳng quan tâm nhau nữa,
Để mình xa [G] nhau đi ko mang nữa bao nhiêu vết [F] đau tự cắt
Mắt không lệ [Am] nhoà mi không cay nữa, [Em] bờ môi không khô nữa
Liệu [G] mình xa nhau có chữa cho bao vết [F] thương còn chưa cũ và

[Am] Giá như xa nhau rồi liệu mình có [Em] giữ tên nhau
[G] Giá như xa nhau rồi liệu mình có [F] chắc quên mau
[Am] Giá như xa nhau mình dừng yêu có chắc [Em] thôi đau vậy
[G] Giá như xa nhau mình liệu có [F] thôi u sầu

[Am] Yêu đương chi, [Em] khi đôi mi
[G] Không rung rinh, mà chỉ ướt [F] đi mỗi ngày
[Am] Yêu đương chi, [Em] khi bên nhau
[G] Ta cho nhau chỉ là đắng [F] cay không màu

Giá như mình [Am] đừng yêu nhau thêm nữa, [Em] chẳng quan tâm nhau nữa,
Để mình xa [G] nhau đi ko mang nữa bao nhiêu vết [F] đau tự cắt
Mắt không lệ [Am] nhoà mi không cay nữa, [Em] bờ môi không khô nữa
Liệu [G] mình xa nhau có chữa cho bao vết [F] thương còn chưa cũ và

[Am] Giá như xa nhau rồi liệu mình có [Em] giữ tên nhau
[G] Giá như xa nhau rồi liệu mình có [F] chắc quên mau
[Am] Giá như xa nhau mình dừng yêu có chắc [Em] thôi đau vậy
[G] Giá như xa nhau mình liệu có [F] thôi u sầu

Leave a Reply