Girls Just Wanna Have Fun (Aloha From Hell) – (Hợp Âm) – Bossa Nova

 

Đổi tông

Không Capo

Verse 1:
I [D] come home in
the [A] morning light
My [Bm] mother says
When you gonna live
Your [G] li fe [A] righ t
O [G] h mother dear
We’re not the
fortunate ones
And [Bm] girl s they
[A] w anna have [G] f un
Oh girls [Bm] just
[A] w anna have fun
Interlude: D–A/C#-Bm–G-A
Guitar 2:
 
Verse 2:
T [D] he phone rings
In the middle
of [A] the night
My father [Bm] yells
What you gonna do
With [G] yo ur [A] li fe
O [G] h daddy dear
you know
You’re still
number one
But girls [Bm] They
[A] w anna have [G] f un
Oh girls [Bm] just
[A] w anna have
Chorus:
T [D] hat’s all they
really want [Bm] S ome fun
[D] W hen the working
day is done Girls
They [A] wan na have [G] f un
Oh girls [Bm] Just
[A] w anna have fun

Interlude: D–A/C#-Bm–G-A x3
Verse 3:
S [D] ome boys Take
a beautiful girl
[A] A [Bm] nd hide her a way
From the rest
of the world
I [C] want to be the one
To walk in the sun
Oh girls [Bm] they
[A] wa nna have [G] f un
Oh girls [Bm] j ust
[A] wan na have
(Repeat Chorus)
Bridge:
[D] w anna they wanna
wanna have [Bm] fu n girls
wanna [D] ha ve just
the one just
the one [Bm] j ust
the one just

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply