Girls Like You (Maroon 5 – Cardi B) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Verse1
Spent 24 [C] hours
I need [G] more hours with you [Am] [F]
You spent the weekend [C]
Getting [G] even, ooh ooh [Am] [F]
We spent the late [C] nights
Making things [G] right, between us [Am] [F]
 
Prechorus
But now it’s all [C] good baby
Roll that back [G] wood baby
And play me close [Am] [F]
 
Chorus
‘Cause girls [C] like you
Run around with guys [G] like me
‘Til sundown, when I [Am] come through
I need a girl [F] like you, yeah yeah
Girls [C] like you
Love fun, yeah [G] me too
What I want when I [Am] come through
I need a girl [F] like you, yeah yeah [C]
 
Post chorus
Yeah yeah yeah [G]
Yeah yeah yeah [Am]
I need a girl [F] like you, yeah yeah [C]
Yeah yeah yeah [G]
Yeah yeah yeah [Am]
I need a girl [F] like you, yeah yeah
 
Verse2
I spent [C] last night
On the last [G] flight to you [Am] [F]
Took a whole day [C] up
Trying to get [G] way up, ooh ooh [Am] [F]
We spent the daylight [C]
Trying to make things [C] right between us [Am] [F]
 
Prechorus
But now it’s all [C] good baby
Roll that back [G] wood baby
And play me close [Am] [F]
 
Chorus
‘Cause girls [C] like you
Run around with guys [G] like me
‘Til sundown, when I [Am] come through
I need a girl [F] like you, yeah yeah
Girls [C] like you
Love fun, yeah [G] me too
What I want when I [Am] come through
I need a girl [F] like you, yeah yeah [C]
 
Postchorus
Yeah yeah yeah [G]
Yeah yeah yeah [Am]
I need a girl [F] like you, yeah yeah [C]
Yeah yeah yeah [G]
Yeah yeah yeah [Am]
I need a girl [F] like you, yeah yeah
 
Bridge
[C] Maybe it’s 6:45
[G] Maybe I’m barely alive
[Am] Maybe you’ve taken
my shit for the last[F] time, yeah
[C] Maybe I know that I’m drunk
[G] Maybe I know you’re the one
[Am] Maybe I’m thinking it’s better if you[F] drive
 
Chorus
‘Cause girls [C] like you
Run around with guys [G] like me
‘Til sundown, when I [Am] come through
I need a girl [F] like you, yeah yeah
‘Cause girls [C] like you
Run around with guys [G] like me
‘Til sundown, when I [Am] come through
I need a girl [F] like you, yeah yeah
Girls [C] like you
Love fun, yeah [G] me too
What I want when I [Am] come through
I need a girl [F] like you, yeah yeah [C]
 
Postchorus
Yeah yeah yeah [G]
Yeah yeah yeah [Am]
I need a girl [F] like you, yeah yeah [C]
Yeah yeah yeah [G]
Yeah yeah yeah [Am]
I need a girl[F] like you[C]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply