Giữa Chúng Ta Có Khác Biệt To Lớn – (Trịnh Thăng Bình – Liz Kim Cương) – (Điệu Ballad)

 

Hợp Âm – Điệu Ballad

Đoạn đường [Em] mới người bước bên anh không [Bm] là em nữa
Anh [Am] đã cảm thấy thoải [D] mái chút nào [G] chưa
Từng lời [Em] hứa mình nói khi xưa không [Bm] cần thiết nữa
Giờ [Am] đây niềm [Bm] đau đã quá [Em] thừa

Video Official

Lyrics:

Đổi tông

No Capo

Đoạn đường [Em] mới người bước bên anh không [Bm] là em nữa
Anh [Am] đã cảm thấy thoải [D] mái chút nào [G] chưa
Từng lời [Em] hứa mình nói khi xưa không [Bm] cần thiết nữa
Giờ [Am] đây niềm [Bm] đau đã quá [Em] thừa

[Em] Có thể giấu vết thương trong [Bm] lòng
Nhưng [Am] chẳng thể giấu hết [D] nỗi thất [G] vọng
[Em] Có thể giấu hết đi chuyện [Bm] tình chúng mình
Nhưng chẳng [Am] thể bỏ [Bm] đi một mối [Em] tình

Ngày em [Em] nói ở bên cạnh nhau quá [Bm] nhiều mệt mỏi
Anh [Am] đã cố gắng níu [D] kéo nhưng lại [G] thôi
Ngày em [Em] nói giờ chúng ta có khác [Bm] biệt quá lớn
Là [Am] do em [Bm] cần ai đó [Em] hơn

Đoạn đường [Em] mới người bước bên anh không [Bm] là em nữa
Anh [Am] đã cảm thấy thoải [D] mái chút nào [G] chưa
Từng lời [Em] hứa mình nói khi xưa không [Bm] cần thiết nữa
Giờ [Am] đây niềm [Bm] đau đã quá [Em] thừa

Bỏ thêm [Em] muối nước sẽ thêm mặn thêm niềm [Bm] tin thì tình sẽ thêm sâu nặng
Nhưng người [Am] không muốn cùng [D] tôi oh oh nên người [G] say no no
Nếu thiếu [Em] cá biển vẫn sẽ mặn chút sâu [Bm] lắng cho tình tôi lên ngôi
[Am] Kết thúc khác [Bm] nhau vì câu [Em] nói

Leave a Reply