Green Field (The Brothers Four) – (Hợp Âm) – Điệu Slow

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

O [Am] nce there were [Dm] g reen [Am] fiel ds kissed by [E] the s un
Onc [Am] e there were [Dm] valle ys [Am] where ri vers [E] used to run
On [F] ce there were [G] blue sky with [Em] whit e clouds [A] high a bove
Onc [Dm] e they were [G] pa rt of [Am] everla [E] sting lo ve
We [Am] were the [G] love rs who [Am] stroll [E] ed th rough [F] green f [E] ields.
Gre [Am] en fields are [Dm] gone now [Am] parch ed by [E] the s un
[Am] Gone from the [Dm] val leys where [Am] ri vers used [E] to r un
Go [F] ne with the [G] cold wind that [Em] swe pt into my [A] hear t
Go [Dm] ne with the [G] lo ver who [Am] let th eir [E] dreams de part
Wh [Am] ere are the [Dm] gr een fields [Am] that w [E] e use [F] d to ro am
** [F] * I’ll never know [G] wh at made you [C] ru n away
Ho [F] w can I keep searching when [G] da rk clouds hide [E] the day
I o [Am] nly know there’s [F] noth ing here [Dm] for me
Not [Am] hing in this [Dm] w ide world [Dm] left for [E] me to s ee
But I’l [Am] l keep on [Dm] wa [Am] iting t ill [E] you ret urn
I’ll [Am] keep on [Dm] waiti ng [Am] unti l the day you [E] lear n
Yo [F] u can’t be [G] hap py while [Em] your h earts on [A] the roa m
Y [Dm] ou can’t be [G] ha ppy [Am] until you bring [E] it ho me
Home [Am] to the [Dm] gree n [Am] fields [E] and m [Am] e [Dm] onc e [Am] aga in.

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply