Happy (Pharrell Williams) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

It might seem crazy what I’m about to say [E] [A] [B] [A] [E]
Sunshine she’s here, you can take a break [E] [A] [B] [A] [E]
I’m a hot air balloon that could go to space [E] [A] [B] [A] [E]
With the air, like I don’t care baby by the way [E] [A] [B] [A] [E]
Hook –
Because I’m [C] happy
Clap along if you [Bm] feel like a room without a [E] roof
Because I’m [C] happy
Clap along if you [Bm] feel like happiness is the [E] truth
Because I’m [C] happy
Clap along if you [Bm] know what happiness is to [E] you
Because I’m [C] happy
Clap along if you [Bm] feel like that’s what you wanna [E] do
Verse 2 –
Here come bad news talking this and that, yeah, [E] [A] [B] [A] [E]
Well, give me all you
got, and don’t hold back, yeah, [E] [A] [B] [A] [E]
Well, I should probably warn
you I’ll be just fine, yeah, [E] [A] [B] [A] [E]
No offense to you, don’t waste your time [E] [A] [B] [A] [E]
Here’s why
Hook
Because I’m [C] happy
Clap along if you [Bm] feel like a room without a [E] roof
Because I’m [C] happy
Clap along if you [Bm] feel like happiness is the [E] truth
Because I’m [C] happy
Clap along if you [Bm] know what happiness is to [E] you
Because I’m [C] happy
Clap along if you [Bm] feel like that’s what you wanna [E] do
Hey, come on
Bridge –
(happy)
Bring me down
Can’t nothing bring me down
My level’s too high
Bring me down
Can’t nothing bring me down
I said (let me tell you now)
Bring me down
Can’t nothing bring me down
My level’s too high
Bring me down
Can’t nothing bring me down
I said
Hook 2x
Hey, come on
(happy)
Bring me down… can’t nothing…
Bring me down… my level’s too high…
Bring me down… can’t nothing…
Bring me down, I said (let me tell you now)
Hook 2x

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply