Hard To Say I’m Sorry (Chicago) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Không Capo

[Verse]
[E] Everybody needs a little time [B] away
I heard her [A] say
[A] From [B] each [C#m] [B] other
[E] Even lovers need a [B] holiday [A]
Far away [A] from [B] each [C#m] [B] other
 
[Pre-chorus]
[C#m] Hold me [F#m] now
[B] It’s hard for me to say [B] I’m [E] sorry
[C#m] I just [F#m] want you to [B] stay [B]
 
[Chorus]
[E] After [A] all that we’ve been [B] through
[G#] I will make [C#m] it up to you
[F#] I promise [B] to
[E] And [A] after all that’s been [B] said and done
[G#] You’re just [C#m] the part of me
[F#] I can’t [B] let go
 
[Verse]
[E] Couldn’t stand to be kept [B] away
Just for the [A] day
[A] From [B] your [C#m] [B] body
[E] Wouldn’t wanna be swept [B] away
[A] Far away [A] from [B] the [C#m] one that [B] I love
 
[Pre-chorus]
[C#m] Hold me [F#m] now
[B] I’td hard for me to say [B] I’m [E] sorry
[C#m] I just [F#m] want you [B] to [B] know
 
[C#m] Hold me [F#m] now
I [B] really want to to tell [B] you [E] I’m sorry
[C#m] I could [F#m] never let you [B] go
 
[Chorus]
[E] After [A] all that we’ve been [B] through
[G#] I will make [C#m] it up to you
[F#] I promise [B] to
[E] And after [A] all that’s
been [B] said and [G#] done
You’re [C#m] just the part of [F#] me
I can’t let [B] go
[G] After all [C] that we’ve been [D] through
[B] I will make it [Em] up to you
[A] I [D] promise to
 
Instrumetal
[G] [C] [D] [B] [Em] [A] [D]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply