Hold Me Tight (The Beatles) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Không Capo

It [D] feel s so right [G] now, hold me [C] ti ght,
[Am] Te ll me I’m the [D] only one,
And [G] th en I [C] mi ght,
[Am] Nev er be the [D] lonely one.
So [G] hold me tight, to-night, [C] to-night,
It’s [G] yo u,
Y [C] ou you you [G] – oo-oo – [D] oo-o o.
Hold me tight,
Let me go on loving you,
To-night to-night,
Making love to only you,
So hold me tight, to-night, to-night,
It’s you,
You you you – oo-oo – oo-oo.
BRIDGE –
[G] Don’t know what it means [C] t o hold you [G] tig ht,
[C] Be ing here alone [Am] to night [D] with y ou,
It feels so right now, feels so right now.
Hold me tight,
Tell me I’m the only one,
And then I might,
Never be the only one,
So hold me tight, to-night, to-night,
It’s you,
You you you – oo-oo – oo-oo.
Don’t know what it means to hold you tight,
Being here alone tonight with you,
It feels so right now, feels so right now.
Hold me tight,
Let me go on loving you,
To-night, to-night,
Making love to only you,
So hold me tight, to-night, to-night,
It’s you,
You you you – oo-oo – oo-oo.

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply