Hòn Vọng Phu (Thế Sơn) – (Hợp Âm) – Điệu Fox

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

Lện [C#m] h vua hành quân [B] trố ng [E] kêu dồ n.
Q [G#m] uan với quân lên [C#m] đư ờng.
Đ [G#m] oàn ngựa xe cuối [C#m] cù ng.
Vừ [G#m] a đuổi theo lối [C#m] sông.
Ph [A] ía cách [B] qu an xa [E] trườn g.
Q [G#m] uan với quân lên [C#m] đư ờng.
H [G#m] àng cờ theo [C#m] trống d ồn.
N [G#m] goài sườn non [C#m] cuối t hôn.
[A] Phất phơ ngậ [B] p trời [C#m] ba ỵ
Qu [C#m] a Thiên San kìa ai tiễn [G#m] rư ợu vừa tàn.
V [B] ui ca vang rồi đi tiến [C#m] b inh ngoài ngàn.
Ng [G#m] ười đi ngoài vạn lí quang sơn.
[B] Người đứng chờ trong bóng cô [E] đơn.
Bê [C#m] n Man Khê còn tung [G#m] gió bụi mịt mùng.
[B] Bên Tiêu Tương còn thương tiếc [C#m] nuối ngàn trùng.
N [G#m] gười không rời khỏi kiếp gian nan.
[B] Người biến thành tượng đá ôm co [C#m] n.
[C#m] Ngựa phi ngoài [B] xa hí vang [E] tr ời.
C [G#m] hiêng trống khua [C#m] trăm h ồi.
N [G#m] gần ngại trên núi [C#m] đồ i.
R [G#m] ồi vọng ra [C#m] khắp ơi.
[A] Phía cách q [B] uan xa [E] vờ i.
Ch [G#m] iêng trống khua [C#m] trăm h ồi.
[G#m] Ngần ngại trên [C#m] núi đồi.
Rồi [G#m] dậy vang khắp [C#m] n ơi.
T [A] hắm bao [B] ni ềm chia [C#m] ph ôi.
[C#m] Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày [G#m] v ề.
Ai q [B] uên ghi vào gan đã [C#m] bao nguyện thề.
Nh [G#m] ìn chân trời xanh biếc bao la.
[B] Người mong chờ vẫn nhớ n [E] ơi xa
Ba [C#m] o nhiêu năm bồng con đứng đợi [G#m] chồng về.
B [B] ao nhiêu phen thời gian xóa [C#m] p hai lời thề.
N [G#m] gười tung hoành bên núi xa xăm.
N [B] gười mong chồng còn đứng muôn [C#m] năm.

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

Leave a Reply