Hồng Đậu Sinh Nam Quốc (Đổng Lệ) – (Hợp Âm) – Điệu Slow

 

Rate this post

Đổi tông

Tone gốc [G#m]

Hóng [Am] dòu shēng nán [C] guó shì [Dm] hěn yáoyuǎn de shì [Am] qíng.
Xiāng [Dm] sī suàn shén [C] me zǎo [Dm] wú rén zài [E] yì.
Zuì [Am] wò búyè [Dm] chéng [F] chùchù ní [Am] hóng.
Jiǔbēi [Am] zhōng hǎo yī [E] piàn làn [Dm] làn fēng [E] qíng.
 
Zuì kěn [Am] wàngquè gǔrén [Em] shī zuì bùxiè [F] yī gù shì xiāngsī [C] .
Shǒuzhe [Am] ài pàrén [Dm] xiào hái [F] pàrén kàn [E] qīng.
Chūn yòu [Am] lái kàn hóngdòu [Em] kāi jìng bù [F] jiàn yǒuqíng rén qù [C] cǎi
Yānhuā [Am] yōngzhe fēng [Dm] liú zhēn [F] qíng bù [Am] zài.

Mahogany Kalimba

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply