Hooray Hooray! It’s A Holi-Holiday (Boney M) – (Hợp Âm) – Điệu Disco

 

Đổi tông

Không Capo

Digge [C] ding ding ding digge digge ding ding
Hey di, hey di, [G] hoh
Digge ding ding ding digge digge ding ding
Hey di, hey di, [C] hoh
 
Digge [C] ding ding ding digge digge ding ding
Hey di, hey di, [G] hoh
Digge ding ding ding digge digge ding ding
Hey di, hey di, [C] hoh
 
There’s a [C] place I know where we should go, hey di, hey di, [G] hoh
Won’t you take me there your lady fair, hey di, hey di, [C] hoh
There’s a brook near-by the grass grows high, hey di, hey di, [G] hoh
Where we both can hide side by side, hey di, hey di, [C] hoh
 
Hoo [C] ray, hooray, it’s a holi-holi [G] day
What a world of fun for everyone, holi-holi [C] day
Hooray, hooray, it’s a holi-holi [G] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi [C] day
It’s a [G] holi-holi [C] day
 
There’s a [C] country fair not far from there, hey di, hey di, [G] hoh
On a carousel the dingdong bell, hey di, hey di, [C] hoh
On the loop di loop we swing and swoop, hey di, hey di, [G] hoh
And what else we’ll do is up to you, hey di, hey di, [C] hoh
 
Hoo [C] ray, hooray, it’s a holi-holi [G] day
What a world of fun for everyone, holi-holi [C] day
Hooray, hooray, it’s a holi-holi [G] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi [C] day
It’s a [G] holi-holi [C] day
 
[C#] Well, I’m [G#] game
Fun is the thing I’m [C#] after
Now let’s a’live it [G#] up today
Get set for love and [C#] laughter
Well, let’s [G#] go
Time isn’t here for [C#] wasting
Life is so full of [G#] sweet sweet things
I’d like to do some [C#] tasting
 
Hoo [C#] ray, hooray, it’s a holi-holi [G#] day
What a world of fun for everyone, holi-holi [C#] day
Hooray, hooray, it’s a holi-holi [G#] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi [C#] day
It’s a [G#] holi-holi [C#] day
 
In the [D] country side we take a ride, hey di, hey di, [A] hoh
Where the stars will shine lots of time, hey di, hey di, [D] hoh
Back of your old car we might get far, hey di, hey di, [A] hoh
In the summerbreeze we feel at ease, hey di, hey di, [D] hoh
 
Hoo [D] ray, hooray, it’s a holi-holi [A] day
What a world of fun for everyone, holi-holi [D] day
Hooray, hooray, it’s a holi-holi [A] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi [D] day
It’s a [A] holi-holi [D] day, it’s a [A] holi-holi [D] day

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply