Hợp Âm – Da Yu (Big Fish – Đại ngư – Đại ngư hải đường OST) – (Châu Thâm (周深 ) – Điệu Boston

 

Rate this post

(Hợp Âm) – Da Yu (Big Fish – Đại ngư – Đại ngư hải đường OST) – Điệu Boston

[F] hǎi làng wú shēng jiāng yè mù shēn [Em] shēn yān mò
[F] màn guò tiān kōng jìn tóu de [C] jiǎo luò
[F] dà yú zài mèng jìng de fèng xì [

Video Official

Đổi tông

Capo 1 – Tone [Am]

Verse

[F] hǎi làng wú shēng jiāng yè mù shēn [Em] shēn yān mò
[F] màn guò tiān kōng jìn tóu de [C] jiǎo luò
[F] dà yú zài mèng jìng de fèng xì [Em] lǐ yóu guò
[Dm] níng wàng nǐ [Em] chén shuì de [Am] lún kuò

Pre:

kàn hǎi [F] tiān yí [G] sè tīng fēng [Am] qǐ yǔ luò
zhí zǐ [F] shǒu chuī sàn [G] cāng máng máng [C] yān bō
dà yú [F] de chì [G] bǎng yǐ jīng [Am] tài liáo kuò
[Dm] wǒ sōng kāi [Em] shí jiān de [Am] shéng suǒ

Chorus 1:

pà nǐ [F] fēi yuǎn [G] qù pà nǐ [Em] lí wǒ ér [Am] qù
gèng pà [F] nǐ yóng yuǎn [G] tíng liú zài [C] zhè lǐ
měi yì [F] dī lèi [G] shuǐ dōu xiàng [Em] nǐ liú tǎng [Am] qù
[Dm] dào liú jìn [Em] tiān kōng de [Am] hái dǐ

Verse:

[F] hǎi làng wú shēng jiāng yè mù shēn [Em] shēn yān mò
[F] màn guò tiān kōng jìn tóu de [C] jiǎo luò
[F] dà yú zài mèng jìng de fèng xì [Em] lǐ yóu guò
[Dm] níng wàng nǐ [Em] chén shuì de [Am] lún kuò

Pre:

kàn hǎi [F] tiān yí [G] sè tīng fēng [Am] qǐ yǔ luò
[F] zhí zǐ [F] shǒu chuī sàn [G] cāng máng máng [C] yān bō
[F] dà yú [F] de chì [G] bǎng yǐ jīng [Am] tài liáo kuò
[Dm] wǒ sōng kāi [Em] shí jiān de [Am] shéng suǒ

Chorus 2:

kàn nǐ [F] fēi yuǎn [G] qù kàn nǐ [Em] lí wǒ ér [Am] qù
yuán lái [F] nǐ shēng lái [G] jiù shǔ yú [Am] tiān jì
měi yì [F] dī lèi [G] shuǐ dōu xiàng [E] nǐ liú tǎng [Am] qù
[Dm] dào liú huí [Em] zuì chū de xiāng [Am] yù

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Free download tabs:

DOWNLOAD TAB

 

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply