Hợp Âm – Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) – (Trình Hưởng (程响)) – Điệu Ballad

 

Rate this post

(Hợp Âm) – Dòng Thác Thời Gian (时光洪流) – Điệu Ballad

[Cmaj7] Wǒ yù yǎn guò qiān cì bǎi cì [Em7] de zhòng féng
[Fmaj7] Nǐ què shǐ zhōng zhàn zài mèng lǐ [Gsus4] nán chù pèng [E7]
[Cmaj7] Tài nán huí tóu zhī néng yī zhí [Em7] zǒu bù [Am7] tíng
Zēng jīng [Dm7] liǎng gè rén liú shī rén hǎi zhī [Esus4] zhōng [E7]

Video Official

Đổi tông

No Capo

Verse:

[Cmaj7] Wǒ yù yǎn guò qiān cì bǎi cì [Em7] de zhòng féng
[Fmaj7] Nǐ què shǐ zhōng zhàn zài mèng lǐ [Gsus4] nán chù pèng [E7]
[Cmaj7] Tài nán huí tóu zhī néng yī zhí [Em7] zǒu bù [Am7] tíng
Zēng jīng [Dm7] liǎng gè rén liú shī rén hǎi zhī [Esus4] zhōng [E7]

Pre-chorus:

[Fmaj7] Míng míng bù gān xīn míng míng huán zài děng
[Em7] Què piān yào jiǎ zhuāng [Am7] zǎo jiù bù tòng
[Dm7] Míng míng shē wàng zhuó [G] nǐ yě zài cì xīn [Cmaj7] dòng

[Fmaj7] Yuè měi hǎo qī dài yuè róng yì luò kōng
[Em7] Chéng rèn wǒ bù pèi [Am7] fǎn dǎo gēng qīng sōng
[Dm7] Yǒu xiē ài yǔ dù [G] zhī yǒu zì jǐ cái [F#m7b5] dǒng

Chorus:

[Fmaj7] Shí guāng hóng liú zhōng zhè fèn ài duō miǎo xiǎo
Yī fàng [Em7] shǒu jiù xiāo sàn diào
Wǒ yě xiǎng [Dm7] sǎ tuō yī xiào shuō yī shēng [Gsus4] nà me cháng
Ài yǔ nǐ [Cmaj7] dū bù zhòng yào

[Fmaj7] Yě xǔ huán huì yù dào lìng yī gè rén
Xǔ xià [Em7] xiāng sì de nuò [Am7] yán
[Dm7] Wǒ zhī dào [Em7] wǒ nán yǐ zuò [Asus4] dào [A7]

Interlude: [Fmaj7] [Fm6] [Em7] [Ebm7] [Dm7] [Esus4] [E7]

Pre-chorus:

[Fmaj7] Míng míng bù gān xīn míng míng huán zài děng
[Em7] Què piān yào jiǎ zhuāng [Am7] zǎo jiù bù tòng
[Dm7] Míng míng shē wàng zhuó [G] nǐ yě zài cì xīn [Cmaj7] dòng

[Fmaj7] Yuè měi hǎo qī dài yuè róng yì luò kōng
[Em7] Chéng rèn wǒ bù pèi [Am7] fǎn dǎo gēng qīng sōng
[Dm7] Yǒu xiē ài yǔ dù [G] zhī yǒu zì jǐ cái [Gsus4] dǒng [G]

Chorus:

[Fmaj7] Shí guāng hóng liú zhōng zhè fèn ài duō miǎo xiǎo
Yī fàng [Em7] shǒu jiù xiāo sàn diào
Wǒ yě xiǎng [Dm7] sǎ tuō yī xiào shuō yī shēng [Gsus4] nà me cháng
Ài yǔ nǐ [Cmaj7] dū bù zhòng yào

[Fmaj7] Yě xǔ huán huì yù dào lìng yī gè rén
Xǔ xià [Em7] xiāng sì de nuò [Am7] yán
[Dm7] Wǒ zhī dào [Em7] wǒ nán yǐ zuò [Fsus4] dào [F]

bridge: [Fmaj7] [Em7] [Ebmaj7] [Dm7] [Gsus4]

chorus end:

[Fmaj7] Shí guāng hóng liú zhōng zhè fèn ài duō miǎo xiǎo
Yī fàng [Em7] shǒu jiù xiāo sàn diào
[Ebm7] Nǐ de xīn [Dm7] piāo xiàng yuǎn fāng
Wǒ liú bù [Gsus4] zhù yě hǎo
Suān yǔ [Cmaj7] kǔ bǐ hèn yào hǎo

[Fmaj7] Suǒ yǒu de zī wèi dū zài yè lǐ pǐn cháng
Tiān liàng [Em7] jiù jì xù wēi [F#m7b5] -xiào
[Dm7] Wǒ zhī dào [Gsus4] wǒ kě yǐ zuò [Asus4] dào [A]

[Fmaj7] Wǒ zhī dào [E7] wǒ nán yǐ zuò [Am7] dào

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply