Hợp Âm – Phonics Song – (Gracie’s Corner) – Điệu Ballad

 

Rate this post

(Hợp Âm) – Phonics Song – Điệu Ballad

[Am] …[F] This is the [E7] phonics song. [Am] ..[F] Got us reading [E7] all day long.
[Am] …[F] This is the [E7] phonics song. [Am] …[F] Pho-Pho-Pho-[E7]

Video Official

Đổi tông

Capo 2

[Am] …[F] This is the [E7] phonics song. [Am] ..[F] Got us reading [E7] all day long.
[Am] …[F] This is the [E7] phonics song. [Am] …[F] Pho-Pho-Pho-[E7] Phonics song.

[Am] What [F] sound does that [E7] letter make? ([Am] Tell me)
What [F] sounds does that [E7] letter make?
[Am] Break it down, sound it out [F] Yeah, you [E7] heard.
[Am] Put the sounds together, now [F] we’re [E7] reading words.

[Am] A says a-a-[F] a-a-a-[E7] a. [Am] A-a-apple [F] a-a-a-a-[E7] apple.
[Am] B says b-b-[F] b-b-b-[E7] b. [Am] B-b-ball [F] b-b-b-[E7] ball.
[Am] C says c-c-[F] c-c-c-[E7] c. [Am] C-c-cat [F] c-c-c-[E7] cat.
[Am] D say d-d-[F] d-d-d-[E7] d. [Am] D-d-dog [F] d-d-d-[E7] dog.
[Am] E says e-e-[F] e-e-e-[E7] e. [Am] E-e-elephant [F] e-e-e-[E7] elephant.
[Am] F says f-f-[F] f-f-f-[E7] f. [Am] F-f-fish [F] f-f-f-[E7] fish.
[Am] G says g-g-[F] g-g-g-[E7] g. [Am] G-g-girl [F] g-g-g-[E7] girl.
[Am] H says h-h-[F] h-h-h-[E7] h. [Am] H-h-hat [F] h-h-h-[E7] hat.
[Am] I say i-i-[F] i-i-i-[E7] i. [Am] I-i-igloo [F] i-i-i-[E7] igloo.
[Am] J says j-j-[F] j-j-j-[E7] j. [Am] J-j-jet[F] j-j-j-[E7] jet

What [Am] sound does that letter [F] make? [E7] Does letter make,
[Am] Sound does that letter[F] make [E7] Does that letter make
[Am] Sound does that letter[F] make [E7] Does that letter make
[Am] Sound does that letter[F] make [E7] Does that letter make

Verse 2:

[Am] K says k-k-[F] k-k-k-[E7] k [Am] K-k-kite [F] k-k-k-[E7] kite.
[Am] L says l-l-[F] l-l-l-[E7] l. [Am] L-l-lion [F] l-l-l-[E7] lion.
[Am] M says m-m-[F] m-m-m-[E7] m. [Am] M-m-monkey [F] m-m-m[E7] -monkey.

[Am] N says n-n-[F] n-n-n-[E7] n. [Am] N-n-nose [F] n-n-n-[E7] nose.
[Am] O says o-o-[F] o-o-o-[E7] o. [Am] O-o-owl [F] o-o-[E7] owl.
[Am] P says p-p-[F] p-p-p-[E7] p. [Am] P-p-pig [F] p-p-[E7] pig.
[Am] Q says q-q-[F] q-q-q-[E7] q. [Am] Q-q-queen [F] q-q-[E7] queen.
[Am] R says r-r-[F] r-r-r-[E7] r. [Am] R-r-rose [F] r-r-[E7] rose
[Am] S says s-s-[F] s-s-s-[E7] s. [Am] S-s-sun [F] s-s-[E7] sun
[Am] T says t-t-[F] t-t-t-[E7] t. [Am] T-t-toy [F] t-t-[E7] toy
[Am] U say u-u-[F] u-u-u-[E7] u. [Am] U-u-umbrella [F] u-u-um[E7] brella

[Am] V says v-v-[F] v-v-v-[E7] v. [Am] V-v-volcano [F] v-v-vol[E7] cano
[Am] W says w-w-[F] w-w-w-[E7] w. [Am] W-w-whale [F] w-w-[E7] whale
[Am] X says x-x-[F] x-x-x-[E7] x. [Am] X-x- xylophone [F] x-x-[E7] xylophone
[Am] Y say y-y-[F] y-y-y-[E7] y. [Am] Y-y-yellow [F] y-y-[E7] yellow
[Am] Z says z-z-[F] z-z-z-[E7] z. [Am] Z-z-zebra [F] z-z-z-[E7] zebra

[Am] What [F] sound does that [E7] letter make? ([Am] Tell me)
What [F] sounds does that [E7] letter make?
[Am] Break it down, sound it out [F] Yeah, you [E7] heard.
[Am] Put the sounds together, now [F] we’re [E7] reading words.
[Am] What [F] sound does that [Am] letter make?

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply