Hợp Âm – Thám Thanh Thủy Hà (探清水河 ) – (Hoàng Thi Phù HBY) – Điệu Ballad

 

Rate this post

(Hợp Âm) – Thám Thanh Thủy Hà (探清水河 ) – Điệu Ballad

[Em] liǔyè er jiù zhē mǎnle [G] tiān
[C] zài qí wèi zhège [G] míng a gōng
[Am] xì tīng wǒ lái [D] yán nà
[Em] cǐ shì āi [D#dim7] chū zàile [Bm] jīng xī lándiàn

Video Official

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tham-thanh-thuy-ha-hoang-thi-phu-hby.FONWnn4tTqc3.html

Đổi tông

No Capo

[Em] liǔyè er jiù zhē mǎnle [G] tiān
[C] zài qí wèi zhège [G] míng a gōng
[Am] xì tīng wǒ lái [D] yán nà
[Em] cǐ shì āi [D#dim7] chū zàile [Bm] jīng xī lándiàn [Em/C#] chǎng a
[C] lándiàn chǎng [G] huǒqì yíng er [C]
[C] yǒu yīgè sòng lǎo [D] sān [G]

[G] tíqǐ nà sòng lǎo [D] sān
[Em] liǎng kǒuzi mài dà [G] yān
[C] yībèizi [G] wú yǒu er
[Am] suǒ gè nǚ’ér chán [D] juān nà
[Em] xiǎoniū āi [Em] nián zhǎng [Bm] yī shi [Em] liù a
[C] qǐle gè [G] rǔmíng er [C] gūniáng jiào dà [D] lián [G]

[G] gūniáng jiào dà [D] lián
[Em] jùnqiào hǎo róngyán [C] cǐ xiānhuā [G] wúrén cǎi – Dm -G
[Em] nú hǎobǐ [Em] diāochán [Bm] sī lǚ [Em] bù
[C] yòu hǎobǐ [G] yánpóxī [C] zuò lóu xiǎng zhāng sān [D] [G]

[G] tàiyáng luòxià [D] shān [C] qiū chóng er
nào shèng xuān [G] rì sī yè xiǎng de [G] liù gēgē
[Am] lái dàole wǒ de mén [D] qián ya [G]
[Em] yuē xiàle [Em] jīn wǎn zhè [Bm] sān gēng lái xiāng [Em] huì ya
[C] dà lián wǒ [G] xiūdādá [C] dītóu wú huà [D] yán [G]

[G] wǔ gēng tiān dàmíng [D]
[Em] diē niáng tā zhīdào xì qíng [G]
[C] wú liánchǐ de zhège yātou āi [G]
[Am] bàihuàile wǒ de mén [D] tíng nà
[Em] Jīnrì lǐ [Em] yīdìng yào [Bm] jiāng nǐ dǎ ya [Em]
[C] pí biānzi [G] nàgè zhàn [C] liángshuǐ
dìng dǎ bùróng [D] qíng [G]

[G] Dà lián wú huàshuō [D]
[Em] bèi bī jiù tiàole hé [G]
[C] Jīngdòngle liù gēgē [G]
[Am] Lái tàn qīngshuǐ [D] hé a
[Em] Qīnrén nà [Em] nǐ sǐ nà dōu shì [Bm] wèile wǒ ya [Em]
[C] dà lián mèimei nǐ [G] màn diǎn zǒu [C]
děng děng liù gēgē [D] [G]
[G] qiūyǔ xià liánmián [D]
[Em] shuāngjiàng nà qīngshuǐ hé [G]
[C] hǎo yī duì duō [G] qíng de rén
[Am] Shuāngshuāng jiù tiàole [D] hé
[Em] ya chīqíng [Em] de nǚzǐ nà [Bm] duōqíng de [Em] hàn nà
[C] biān chéngle [G] xiǎoqǔ [C] lái tàn qīngshuǐ [D] hé [G]

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply