I Am The Walrus (The Beatles) – (Hợp Âm) – Điệu Boston

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

[B] – – [A] – [G] – [F] – [E] – – – [E7] – – – [D] – – – [D7] – – –
[A] I [A] [A] am he as [[C] A/[D] g] [E] yo [A] [A] C] [D] [E] [A] [A/g] u are he as you a re me a nd we are all toget her
[C] [D] [C] S ee how they run like pigs from a gun see [D] how they fly
[A] I’m [A] cry ing
Expert texpert choking smokers don’t you think the joker laughs at you?
See how they smile like pigs in a sty, see how they snied
I’m crying
[A] [[A] A] Si[D] t ting on a [A[Famj] /g] c [[G] D/[A] f] [A] [Famj7] [G] [A] [A/g] ornflake wai ting for the van t o co me
[F] [F] C orporation tee shirt stupid bloody Tuesday man
[B] [B] y ou’ve been a naughty boy you let your face grow long
Yellow matter custard dripping from a dead dog’s eye
Crab a locker fishwife pornographic priestess boy
you been a naughty girl you let your knickers down
Semolina pilchards climbing up the Eiffel Tower
Element’ry penguin singing Hare Krishna. Man
you should have seen them kicking Edgar Allan Poe
CHORUS
[C] I [D] [E] am the [C] e gg-man, they are the [D] egg-men, I am the Walrus Go [E] o goo g’ joob
[A] [A] [A] M [C] is[D] te[E] r [A] ci[A] ty [A/g] p’l [C] [D] [E] [A] [A/g] iceman sitti g prett y little p’lice me n in a row
[C] [D] [C] S ee how they fly like Lucy in the Sky see [D] h ow they run
[A] I'[D] m [A] c[A] ry[E] i [D] ng[D] [Dsus4] I’m cry [A] – ing [E] I’m cr ying [D] I’m [D7] cry – i ng
BRIDGE
[E] – – – [B] – [A] – [G] – [F] – [E] – – –
[B] [A] [[G] B] S [F] it[E] ti[F] ng in an [A] Engl ish [G] garden w aiting for [F] the s un. [E] If the sun [F] don’t come
[B] y [C] [B7] ou get a tan from standing in the English rain I [C] am the egg-man…

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply