I Have A Dream (Westlife) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Intro: [G] [G] [G] [D]

[D] I ha[D] ve a[G] [D] [G] dream
a song to [G] sing
To help me [D] cope
with [G] any thing
If you see the [D] wonder
of a fairy [G] tale
you can take the [D] future
even if you [G] fail
CHORUS –
I believe in [D] angels
something good in
[C] every thing I [G] se e
I believe in [D] angels
when I know [C] the time
is right [G] for me
I’ll cross the [D] stream
I have a [G] dream
I have a dream
A fantasy
To help me through
reality
And my destination
makes it worth the while
pushing through the darkness
still another mile
REPEAT CHORUS
I have a dream
a song to sing
To help me cope
with anything
If you see the wonder
of a fairy tale
you can take the future
even if you fail

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply