I Love You So – (Hiếu Trung – Phú ) – (Hợp Âm – Điệu Ballad)

 

Hợp Âm – Điệu Ballad

[G] …Khi buổi sáng vừa mới sớm [D] mai con tim vừa mới thức [Em] dậy
Vì ai mà tôi nhớ [C] mong. Vì ai mà tôi ngóng [G] trông….

Video

Đổi tông

No Capo – tone [G]

Verse 1

[G] …Khi buổi sáng vừa mới sớm [D] mai con tim vừa mới thức [Em] dậy
Vì ai mà tôi nhớ [C] mong. Vì ai mà tôi ngóng [G] trông
Yêu em đến mãi về [D] sau con tim không may ngủ [Em] sâu
Vì yêu mà tôi nhớ [C] nhung. Vì yêu mà tôi mãi [G] đau

Khi con tim không thể chờ [D] lại
Khi con tim không thể nào [Em] nói quay lại
Vì trong tình [C] yêu tôi mãi là kẻ đến [G] sau
Em ơi không hiểu vì [D] sao
Khi yêu lại đau nhiều [Em] đến như vậy
And all I [C] want… To say i love u soooo
Say I love you [Em] so [C]
To say I love you [G] so [D]
Say I love you [Em] so [C]
To say I love you so..

Verse 2

[G] …Em ơi đợi chi ngày [D] mai thời gian đâu giữ người [Em] lại
Chẳng thể tìm thêm một [C] ai vì cảm xúc sẽ thêm nhạt [G] phai
Em ơi giờ đang nơi [D] đâu chỉ mong 1 lần thấy [Em] nhau
Và anh sẽ [C] nói That I love you [G] so [D]
Say I love you [Em] so [C]
To say I love you [G] so [D]
Say I love you [Em] so [C]
To say I love you so..

Rap

[G] Yuh. Did you remember all the time we spent to[D] gether
And every word from you always keep me feeling so [Em] better
And I really can’t clean out of my [C] mind
‘Cause you are the reason you’ve stuck in[G] side [D]
’cause you the reason [Em] why.. [C]

Eh yuh yeh. [G] I wish some day she could give me 1 chance
To be her [D] lover I will do all of the best I can
With no [Em] doubt, no ego, no loud, no promise, no [C] proud
And to be honest, just need 1 sec for me to [G] see her in the crowd
She’s not a treasure.. But she so [D] precious.. More than ever
There’s noone really can com[Em] pare to her
And if I could turn back the time right at the [C] day we both togerther
I will tell her that I

Leave a Reply