I Miss You – Hao Xiang Ni (English Version) (Mei Yuan) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

I just [C] wanna sent to you a [G] message
And [Am] tell that I miss [Em] you
And I [F] want to phone you now to [C] say that
I’m [F] really missing [G] you
First thing [C] happens when I wake up [G] early
Is [Am] to miss you [Em] baby
[F] Whether it rains or [C] sunny
I [F] still miss you so [G] much [C]
 
When I [F] say that I am [G] missing you
You [Em] don’t believe in [Am] me
Yet you [F] love to ask
me [G] whether I missed [C] you [C]
I can’t [F] show you all the [G] sweet thing
So I [Em] say that I miss [Am] you
And [F] after all of this
I [Dm] just wish you [G] happy
 
I miss you[C]
I miss you[G]
I miss you[Am]
I miss you[Em]
I’m really [F] really missing [C] you
And I really [F] really so mean [G] it
 
I miss you[C]
I miss you[G]
I miss you[Am]
I miss you[Em]
I’m very [F] very missing [C] you
I am really[Dm] really missing [G] you
I miss you[C] .
 
Hao xiang ni[C]
Hao xiang ni[G]
Hao xiang ni[Am]
Hao xiang ni[Em]
 
Shi zhen [F] de zhen de hao xiang [C] ni
Bu shi [F] jia de jia de hao xiang [G] ni
 
Hao xiang ni[C]
Hao xiang ni[G]
Hao xiang ni[Am]
Hao xiang ni[Em]
 
Shi [F] guo li guo li hao xiang [C] ni
Zhen de [Dm] xi bei xi bei hao xiang [G] ni
Hao xiang ni[C]
 
Hao xiang ni iiiiiiii~~

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply